O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Literatura ke kurzu Křesťanství a politika

23. 9. 2010 22:53
Rubrika: Nezařazené

V jarním semestru 2009 a v podzimním semestru 2009 jsme společně s Jiřím Foralem a Dominikou J. Ondráčkovou učili na Fakultě sociálních studií v Brně kurz Křesťanství a politika. Rád bych se s vámi zde na signálech podělil o seznam povinné a doporučené literatury k tomuto kurzu. Věřím, že vám vystavení těchto pramenů pomůže k hlubšímu zájmu o složité téma vztahu křesťanství a politiky. Vzorem pro zpracování tohoto seznamu mi byla především zkušenost z pařížské Sciences Po, kde vyučující dávali svým studentům mnohé další prameny, které by jim umožnily hlubší poznání vyučovaných témat. Tato praxe je podle mého názoru velice užitečná, a proto je třeba ji přenést i k nám :-) 

 

Svět politické teologie

Povinná literatura :

Lilla, Mark 2007. The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: Knopf.

Doporučená literatura :

Congar, Yves 1995. Za církev sloužící a chudou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Franzen, August 2006. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Gauchet, Marcel 2006. Dějinný úděl (rozhovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem).Brno: CDK.

Gazzaniga, Jean-Louis, Ségur, Philippe 2005. „Église“. In: Dictionnaire de philosophie politique. Dir. Philippe Raynaud et Stéphane Rials. Paris: Presses Universitaires de France.

Kasper, Walter 2003. Uvedení do víry. Svitavy: Trinitas.

Lubac, Henri de 1995. Katolicismus. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Novak, Michael 1995. Vyznání katolíka. Brno: CDK.

Quillet, Jeannine 2005. „Théologico-politique“. In: Dictionnaire de philosophie politique. Dir. Philippe Raynaud et Stéphane Rials. Paris: Presses Universitaires de France.

Ratzinger, Joseph 2007. Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Skalický, Karel 1996. "Křesťanství a evropská civilizace." In: Za naději a smysl. Praha: Zvon.

Tresmontant, Claude 1994. Základní pojmy křesťanské metafyziky. Praha, Řím: Aula a Křesťanská akademie.

Tresmontant, Claude 1997. „Existuje křesťanská filosofie?“ In: Teodicea neboli otázka zla. Košice: Knižná dielna Timotej.

Tresmontant, Claude 2000. Základy teologie. Brno: Barrister & Principal.

  

Odkouzlení světa a vznik liberalismu

Povinná literatura:

Gauchet, Marcel 2006. Dějinný úděl (rozhovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem). Brno: CDK.

Manent, Pierre 1994. An Intellectual History of Liberalism. Princeton: Princeton University Press.

Doporučená literatura :

Anderson, Brian C. 1998. „The Disenchantment of the World.“ First Things, 84, 55-57. On-line text: http://www.firstthings.com/article.php3?id_article=3529

Baroš, Jiří 2009. "Křesťanská modernita?". Kontexty, 3, 62-68.

Dumont, Louis 1991. Essais sur l´individualisme. Paris: Seuil.

Gauchet, Marcel 2004. Odkouzlení světa. Brno: CDK.

Gillespie, Michael Allen 2008. The Theological Origins of Modernity. Chicago: University Of Chicago Press.

Heft, James L. 1999. A Catholic Modernity?: Charles Taylor's Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, and Jean Bethke Elshtain. Oxford: Oxford University Press.

Kantorowicz, Ernst H. 1997. The king´s two bodies: a study in mediaeval political theology. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 2000. The City of Man. Princeton: Princeton University Press.

Milbank, John 2006. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Malden, Mass.: Wiley- Blackwell.

Schmitt, Carl 1985. Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Cambridge, Massachussets, and London, England: The MIT Press.

Tavoillot, Pierre-Henri 2005. „Nezařaditelný Marcel Gauchet.“ Teologie & Společnost, 5, 34-36.

Taylor, Charles 1994. „Liberální politika a veřejnost.“ In: Liberální společnost. Ed. Krzysztof Michalski. Praha: FILOSOFIA.

Taylor, Charles 2007. A Secular Age. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Webové stránky:

Blog The Immanent Frame. Blog of The Social Science Research Council –    http://www.ssrc.org/blogs/immanent_frame/

Debata mezi Pierrem Manentem a Charlesem Taylorem – „La religion dans la cité des modernes: un divorce sans issus?“http://philosophie.cegeptr.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=250

Radical Orthodoxy Online - resources and information - http://www.calvin.edu/~jks4/ro/

University of Nottingham – The Centre of Philosophy and Theology – http://www.theologyphilosophycentre.co.uk/

 

Osvícenství, revoluce a církev: od roku 1789 po politická náboženství 20. století

Povinná literatura :

Maier, Hans 1999. Revoluce a církev. Brno: CDK.

Maier, Hans 1999. Politická náboženství. Brno: CDK.

Doporučená literatura :

Braud, Philippe 1998. Êtes-vous catholique…? Paris: Presses de Sciences Po.

Buckley, Michael J. 1990. At the Origins of Modern Atheism. New Haven: Yale University Press.

Buckley, Michael J. 2004. Denying and Disclosing God: The Ambiguous Progress of Modern Atheism. New Haven: Yale University Press.

Burleigh, Michael 2006. Earthly Powers: Religion and Politics in Europe from the French Revolution to the Great War. New York: HarperCollins.

Dupré, Louis 1993. Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture. New Haven: Yale University Press.

Dupré, Louis 2005. The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture. New Haven: Yale University Press.

Gauchet, Marcel 2005. La religion dans la démocratie. Paris: Gallimard.

Hanuš, Jiří (ed.) 2001. První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869–1870. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří, Vybíral, Jan (eds.) 2005. Evropa a její duchovní tvář. Brno: CDK.

McLeod, Hugh 2007. Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989). Brno: CDK.

Perreau-Saussine, Émile 2011. Catholicisme et démocratie. Paris: Cerf.

Plongeron, Bernard 2000. Zrození republikánského křesťanství. Brno: CDK.

Rémond, René 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN.

Rémond, René 2005. L´invention de la laïcité française. Paris: Bayard.

Sorkin, David 2008. The Religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna. Princeton: Princeton University Press.

 

Sociologie náboženství - sekularizační teze a její zpochybnění. Náboženství v globalizující se společnosti

Povinná literatura :

Halík, Tomáš 2003. „Globalizace a náboženství.“ In: Globalizace. Ed. Václav Mezřický. Praha: Portál.

Lužný, Dušan, Nešpor, Zdeněk 2007. „Náboženství v současnosti.“ In: Sociologie náboženství. Praha: Portál.

Doporučená literatura :

Beckford, James A 2003. Social theory and religion. Cambridge: Cambridge University Press.

Berger, Peter L. 1997. Vzdálená sláva. Hledání víry ve věku lehkověrnosti. Brno: Barrister & Principal.

Bruce, Steve 2002. God is dead: secularization in the West. Malden, MA : Blackwell Pub.

Colonomos, Ariel 2000. Eglises en réseaux - Trajectoires politiques entre Europe et Amérique. Paris: Presses de Sciences Po.

Davie, Grace 2007. The sociology of religion. London: Sage.

Dobbelaere, Karel 2002. Secularization: an analysis at three levels. Brussels: P.I.E.-Peter Lang.

Halík, Tomáš 2004. Vzýván a nevzýván. Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Praha: NLN.

Hanuš, Jiří (ed.) 1999. Náboženství v době společenských změn. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří (ed.) 2008. Náboženství v globální občanské společnosti. Brno: CDK.

Hervieu-Leger, Danièle, Champion, Françoise 2008. Vers un nouveau christianisme : Introduction à la sociologie du christianisme occidental. Paris: Cerf.

Kepel, Gilles 1996. Boží pomsta. Brno: Atlantis.

Lužný, Dušan 2005. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: MU.

Lyon, David 2002. Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Praha: Mladá fronta.

Martin, David 2005. On secularization: towards a revised general theory. Aldershot: Ashgate.

Michel, Patrick 1999. Religion, nation et pluralisme. Une refléxion fin-de-siècle. Critique internationale, 3, 79-97.

Nešpor, Zdeněk R., Václavík, David a kolektiv 2008. Příručka sociologie náboženství. Praha: SLON.

Stark, Rodney, Finke Robert 2000. Acts of faith: explaining the human side of religion. Berkeley: University of California Press.

Weber, Max 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.

 

Geopolitika křesťanství I - křesťanství v USA, Africe a Asii

Povinná literatura :

Kepel, Gilles 1996. „Zachránit Ameriku“. In: Boží pomsta. Brno: Atlantis.

Doporučená literatura :

Decherf, Dominique 2002. Les États-Unis au secours des „droits de l´homme religieux." Critique internationale, 15, 15-24.

García-Ruiz, Jesús 2004. Le néopentecôtisme au Guatemala : entre privatisation, marché et réseaux. Critique internationale, 22, 81-94.

"In God we Trust“: Rostoucí náboženská angažovanost v USA.Společnost pro ochranu náboženské svobody, 2005, Dostupné on -line: http://www.spons.cz/index.php?ID=30

Lawson, E. Thomas: Náboženství Afriky. Tradice v proměnách. Praha, Prostor 1999.

Lipset, Seymour 2003. Náboženská a politická aktivita. In: Dvousečná zbraň. Rub a líc americké výjimečnosti. Praha: Prostor.

Míčka Roman: Katolický prezident George W. Bush? Distance, 4/2004. Dostupné on -line: http://www.distance.cz/rocnik7/cislo4/04.htm

Thomson, Alex (2004): Religion and African politics. In: An Introduction to African politics. New York: Routledge.

 

Geopolitika křesťanství II - křesťanství v Evropě - modely vztahu církve a státu

Povinná literatura :

Fiala, Petr 1999. Katolická církev a občanská společnost. Teologický sborník, 3, 67-78.

Rémond, René 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN.

Nález Ústavního soudu ČR IV. ÚS 34/06 ze dne 21.11. 2007 „k právní subjektivitě historických církevních právnických osob“ (přístupno na http://nalus.usoud.cz)

Doporučená literatura :

Balík, Stanislav, Hanuš, Jiří 2008. Katolická církev v Československu 1945-1989. Brno: CDK.

Čejka, Marek, Hanuš, Jiří 2008. Křesťanství a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989. 1. díl. Brno: CDK.

Fiala, Petr 2008. Laboratoř sekularizace. Brno: CDK.

Fiala, Petr, Foral, Jiří, Konečný, Karel, Marek, Pavel, Pehr, Michal, Trapl, Miloš 2008. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: CDK.

Fiala, Petr, Hanuš, Jiří (eds.) 2001. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří 2005. Tradice českého katolicismu ve 20. století. Brno: CDK.

Marek, Pavel (ed.) 2007. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. Brno: CDK.

Robbers, Gerhard (ed.) 2002. Stát a církev v zemích EU. Praha: Academia.

 

Křesťané v politice -  křesťanská demokracie

Povinná literatura :

Maier, Hans 1999. Revoluce a církev. Brno: CDK.

Almond, Gabriel 1948. The Political Ideas of Christian Democracy. The Journal of Politics.

Doporučená literatura :

Colonomos, Ariel 2000. Eglises en réseaux - Trajectoires politiques entre Europe et Amérique. Paris: Presses de Sciences Po.

Fiala, Petr 1995. Jsou církve zájmovými skupinami? Politologický časopis, 1, 26-34.

Fiala, Petr 1995. Katolicismus a politika. Brno: CDK.

Fiala, Petr 1999. Katolická církev a občanská společnost. Teologický sborník, 3, 67-78.

Halas, František X. 2004. Fenomén Vatikán. Brno: CDK.

Hanuš, Jiří (ed.) 1997. Ve znamení naděje. Brno: CDK.

Kalyvas, Stathis N. 1996. The Rise of Christian Democracy in Europe. Ithaca: Cornell University Press.

Kselman, Thomas A., Buttigieg, Joseph A. (eds.) 2004. European Christian Democracy: Historical Legacies and Comparative Perspectives. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Mayeur, Jean-Marie 1980. Des partis catholiques à la Démocratie Chrétienne, XIXe-XXe siècles. Paris: Armand Colin.

Messori, Vittorio 1998. Případ Opus Dei. Brno: Cesta.

Weigel, George 2002. Papežství a moc. Střední Evropa, 112, 36-49.

 

Katolická církev a politika I - Sociální nauka církve a křesťanské sociální myšlení

Povinná literatura :

Fiala, Petr, Hanuš, Jiří, Vybíral, Jan (eds.) 2004. Katolická sociální nauka a současná věda. Brno: CDK.

Sociální encykliky (1891-1991) 1996. Praha: Zvon.

Doporučená literatura :

Anzenbacher, Arno 2004. Křesťanská sociální etika. Brno: CDK.

Himes, Kenneth R. (ed.) 2005. Modern Catholic Social Teaching: Commentaries and Interpretations. Washington: Georgetown University Press.  

Hornsby-Smith, Michael P. 2006. An Introduction to Catholic Social Thought. Cambridge: Cambridge University Press.  

Martinek, Cyril 1998. Cesta k solidaritě. Svitavy: Trinitas.

Massaro, Thomas 2008. Living Justice: Catholic Social Teaching in Action. Lanham: Rowman & Littlefield.   

McCarthy, David Matzko 2009. Heart of Catholic Social Teaching, The: Its Origin and Contemporary Significance. Grand Rapids: Brazos Press.

McKenna, Kevin E. 2002. A Concise Guide to Catholic Social Teaching. Notre Dame: Ave Maria Press.  

Míčka, Roman 2009. Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu. Brno: L. Marek.

Negri, Luigi 2007. Per un umanesimo del terzo millennio. Il Magistero sociale della Chiesa. Milano: Ares.

Novak, Michael 1992. Duch demokratického kapitalismu. Praha: Občanský institut.

Novak, Michael 1998. Filosofie svobody. Praha: Vyšehrad.

Novak, Michael 1999. Katolické sociální myšlení a liberální instituce. Praha: ČKA.

O'Brien, David J., Shannon, Thomas A. (eds.) 2010. Catholic Social Thought: A Documentary Heritage. New York: Orbis Books.  

Ockenfels, Wolfgang 1994. Katolická sociální nauka. Praha: Zvon.

Papežská rada pro spravedlnost a mír 2007. Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Peschke, Karl-Heinz 2004. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad.

Spieker, Manfred 1996. Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství. Praha: ČKA.

Sutor, Bernhard 1996. Politická etika. Praha: OIKOYMENH.

Witte, John, and Alexander, Frank S. 2007. The Teachings of Modern Roman Catholicism on Law, Politics, and Human Nature. New York: Columbia University Press.

 

Katolická církev a politika II - od Josepha Ratzingera po teologii osvobození

Povinná literatura :

Benedikt XVI. 2006. Víra, rozum a univerzita. Přednáška na univerzitě v Řezně. On-line text: http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/projev-papeze-benedikta-xvi-na-univerzite-v-regensburgu.html

Metz, Johann Baptist 1994. „Třetí svět a Evropa“ In: Úvahy o politické theologii. Praha: OIKOYMENH.

Ratzinger, Joseph 1996. „Význam náboženských a etických hodnot v pluralistické společnosti.“ In: Pravda, hodnoty a moc. Brno: CDK.

Doporučená literatura :

Altrichter, Michal 2005. Rahner versus Ratzinger? Teologické texty, 5, 185-190.

Balthasar, Hans Urs von 1987. Kordula aneb vážný případ. Řím: Křesťanská akademie.

Barša, Pavel 1997. „Křesťanský personalismus proti liberalismu a totalitarismu.“ In: Křesťanské alternativy v politice. Ed. Petr Fiala Brno: CDK.

Boff, Leonardo 1999. Upřednostnění chudých. Poselství svatého Františka současné společnosti. Teologický sborník, 3, 47-66.

Fiala, Petr 1995. „Křesťan, společnost a politika.“ In: Katolicismus a politika. Brno: CDK.

Fiorenza, Francis S., Galvin, John R. 1996-2000. Systematická teologie I-III. Brno, Praha: CDK a Vyšehrad.

Hanuš, Jiří 1997. „Politická teologie: pokus o společenské pojetí křesťanské naděje. In: Křesťanské alternativy v politice. Ed. Petr Fiala. Brno: CDK.

Maritain, Jacques 2007. Člověk a stát. Praha: Triáda.

Metz, Johann Baptist 1999. Teze k teologickému místu teologie osvobození. Teologický sborník, 3, 28-34.

Rahner, Karl 2004. Základy křesťanské víry. Svitavy: Trinitas.

Volf, Miroslav 2005. Odmítnout nebo obejmout? Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi. Praha: Vyšehrad.

Volf, Miroslav 2007. Christianity and Violence.

On-line text (http://www.yale.edu/faith/downloads/x_volf_violence.pdf)

Doporučená literatura (Liberalismus versus křesťanství - morální otázky) :

Dworkin, Ronald 1994. Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. London: Vintage.

George, Robert P. 2002. Clash Of Orthodoxies: Law, Religion & Morality In Crisis. Wilmington: Intercollegiate Studies Institute.

George, Robert P., Tollefsen, Christopher 2008. Embryo: A Defense of Human Life. London: Doubleday.

Glendon, Mary Ann 1989. Abortion and Divorce in Western Law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Rawls, John, Thomson, Judith Jarvis, Nozick, Robert, Dworkin, Ronald, Scanlon, T.M., Nagel, Thomas. Assisted Sucide: The Philosophers´Brief. The New York Review of Books, Vol. 44, Numer 5, march 27, 1997.

Tribe, Laurence 1992. Abortion: The Clash of Absolutes. New York: W. W. Norton & Company.

 

Aktuální otázky vztahu křesťanství a politiky v Evropě a ve světě

Povinná literatura :

Fiala, Petr 2007. „Evropská politika a náboženství. Vracejí se náboženské otázky do politiky?“ In: Evropský mezičas. Brno: Barrister & Principal.

Weigel, George 2006. Dvě kulturní války Evropy. Revue Politika, 9, 29-33.

Doporučená literatura :

Baroš, Jiří 2006. Francouzský model laického státu. Revue Politika, 9, 34-36.

Baubérot, Jean 2007. Historie de la laïcité en France. Paris: PUF.

Brague, Rémi 1994. Evropa, římská cesta. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Braud, Philippe 1998. Êtes-vous catholique…? Paris: Presses de Sciences Po.

Gauchet, Marcel 2005. La religion dans la démocratie. Paris: Gallimard.

Hanuš, Jiří, Vybíral, Jan (eds.) 2005. Evropa a její duchovní tvář. Brno: CDK.

Hervieu-Léger, Danièle 2003. Catholicisme, la fin d'un monde. Paris: Bayard.

Juergensmeyer, Mark 2007. Teror v mysli Boží. Globální vzestup náboženského násilí. Brno: CDK.

Kepel, Gilles 1996. „Evropa jako misijní oblast.“ In: Boží pomsta. Brno: Atlantis.

Kepel, Gilles 2006: "Bitva o Evropu." In: Válka v srdci islámu. Praha 2006.

Laquer Walter 2006: Poslední dny Evropy. Humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie? Praha Lidové noviny.

Maier, Hans 1999. Politická náboženství. Brno: CDK.

Maier, Hans 1999. Revoluce a církev. Brno: CDK.

Manent, Pierre 2007. „Náboženství.“ In: Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě. Brno: CDK.

Mauro, Mario 2007. Il dio d´Europa. Milano: Ares Edizioni.

Reale, Giovanni 2005. Kulturní a duchovní kořeny Evropy. Za obrození evropského člověka. Brno: CDK.

Rémond, René 2003. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN.

Rémond, René 2005. L´invention de la laïcité française. Paris: Bayard.

Renaut, Alain, Touraine, Alain 2005. Un débat sur la laïcité. Paris: Stock.

Vojtíšek, Zdeněk 2004. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál.

Weiler, Joseph H.H. 2003. Un´europa christiana. Milano: Rizzoli.

Doporučená literatura (Islám a křesťanství) :

Asad, Talal 1993. Genealogies of religion: discipline and reasons of power in christianity and islam. Baltimore: John Hopkins University Press.

Asad, Talal 2003. Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity. Stanford: Stanford University Press.

Barša, Pavel 2001. Západ a islamismus. Brno: CDK.

Brague, Rémi 2007. The law of God: the philosophical history of an idea. Chicago: The University of Chicago Press.

Hlaváčová, Simona 2008. Islám ve Spojených státech amerických. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

Izedbegović, Ali 1997. Islám mezi Východem a Západem. Praha: TWRA.

Kepel, Gilles 2006. The War for Muslim Minds: Islam and the West. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Kropáček, Luboš 2002. Islám a Západ: Historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad.

Obuchová, Lubica (ed.) 1999. Variace na Korán: Islám v diaspoře. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR.

Picco, Giandomenico et al. 2005. Mosty do budoucnosti: Dialog mezi civilizacemi. Brno: Doplněk.

Roy, Olivier 2005. La laïcité face à l´islam. Paris: Stock.

Said, Edward W. 2008. Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha–Litomyšl: Paseka.

 

Příloha 1: Náboženství ve veřejném prostoru

Audi, Robert 2000. Religious Commitment and Secular Reason. Cambridge: Cambridge University Press.

Audi, Robert, Wolterstorff, Nicholas (eds.) 1996. Religion in the Public Square: The Place of Religious Convictions in Political Debate. Lanham: Rowman & Littlefield.

Butler, Judith, Habermas, Jürgen, Taylor, Charles, West, Cornel 2011. The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press.

Carter, Stephen L. 1993. The Culture of Disbelief. New York: Anchor Books.

Carter, Stephen L. 2001. God's Name in Vain: The Wrongs and Rights of Religion in Politics. New York: Basic Books.

Darian-Smith, Eve 2010. Religion, Race, Rights: Landmarks in the History of Modern Anglo-American Law. Oxford: Hart Publishing.

Eberle, Christopher J. 2002. Religious Conviction in Liberal Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Eisgruber, Christopher and Sager, Lawrence 2010. Religious Freedom and the Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Greenawalt, Kent 1995. Private Consciences and Public Reasons. Oxford: Oxford University Press.

Greenawalt, Kent 2007. Does God Belong in Public Schools? Princeton: Princeton University Press.

Greenawalt, Kent 2009. Religion and the Constitution: Volume 2: Establishment and Fairness. Princeton: Princeton University Press.

Habermas, Jürgen 2008. Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays. Oxford: Polity.

Hamburger, Philip 2004. Separation of Church and State. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Kraynak, Robert 2001. Christian Faith and Modern Democracy: God and Politics in the Fallen World. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Leiter, Brian 2012. Why Tolerate Religion? Princeton: Princeton University Press.

McConnell, Michael W., Garvey, John H. and Berg, Thomas C. 2011. Religion and the Constitution. New York: Aspen.

Noonan, Jr., John T. and McGlynn Gaffney, Edward 2011. Religious Freedom: History, Cases and Other Materials on the Interaction of Religion and Government. New York: Foundation Press.  

Nussbaum, Martha 2008. Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality. New York: Basic Books.

Perry, Michael J. 1993. Love and Power: The Role of Religion and Morality in American Politics. Oxford: Oxford University Press.

Perry, Michael J. 2003. Under God?: Religious Faith and Liberal Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Perry, Michael J. 2008. Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts. Cambridge: Cambridge University Press.

Ratzinger, Joseph, Habermas, Jürgen 2007. The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion. San Francisco: Ignatius Press.

Sehat, David 2011. The Myth of American Religious Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Smith, Steven D. 2010. The Disenchantment of Secular Discourse. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Temperman, Jeroen 2010. StateReligion Relationships and Human Rights Law. Leiden: Martinus Nijhoff.

Uitz, Renáta 2010. Freedom of religion: in European constitutional and international case law. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Weithman, Paul (ed.) 1997. Religion and Contemporary Liberalism. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Weithman, Paul 2006. Religion and the Obligations of Citizenship. Cambridge: Cambridge University Press.

Witte Jr., John and Alexander, Frank S. 2008. Christianity and Law: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Witte, John, Nichols, Joel 2010. Religion and the American Constitutional Experiment. New York: Westview Press.

Zobrazeno 3341×

Komentáře

Inigo

Dobrá nabídka. Možná by stálo za to dát na web také sylabus předmětu pro inspiraci dalším zájemcům.

Zákon

Nicholas Wolterstorff on Faith in liberal democracy - http://www.youtube.com/watch?v=SjEjGEG9liY

Zákon

Křesťané v politice - záznam panelu z Meeting Rimini - http://www.youtube.com/watch?v=kGUZny6Zg1Q&feature=BFa&list=PL94E36C5347236BBF

Zákon

Skvělé stránky prof. Kena Penningtona, užitečné pro pochopení středověkého politického myšlení - stránky prof. Kena Penningtona - http://faculty.cua.edu/pennington/#Curriculum%20vitae

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio