O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Knihy křesťanského ducha

7. 1. 2011 20:13
Rubrika: Nezařazené

Všichni ze své zkušenosti víme, že v mnoha mistrovských dílech literatury nalezneme krásu, která nám může svědčit o Kristu. Tato díla nám pomáhají pochopit hloubku křesťanské zkušenosti. Právě z tohoto důvodu založil milánský kněz Luigi Giussani ediční řadu knih křesťanského ducha (I Libri dello Spirito Cristiano). Široké veřejnosti nabídl knihy, které formovaly jeho život a doprovázely ho již od dob jeho studií v semináři. Mnohé knihy z této edice pak také vznikly v průběhu několika desítek let křesťanské zkušenosti hnutí Comunione e liberazione, u jehož zrodu stálo právě charisma dona Giussaniho. Toto Hnutí věnuje kultuře mimořádnou pozornost a svým příznivcům nabízí k seznámení tzv. knihy měsíce, které jim pomáhají objevit podstatu lidské důstojnosti a pravou tvář církve. 

Mezi knihami měsíce hnutí Comunione e liberazione v České republice prozatím figurovaly tyto tituly: 

1. Joseph Ratzinger: Ježíš Nazaretský

2. C. S. Lewis: Velký rozvod nebe a pekla

3. Etty Hillesum: Přervaný život

4. Franz Werfel: Píseň o Bernadettě - o jeho vztahu k českým zemím zajímavě hovoří v časopise Teologie a společnost (6/2005) Prof. Jiří Munzar. Viz též Dlouhá cesta Franze Werfela v Církevních dějinách (5/2010).

5. Benedikt XVI.: O počátcích církve

6. Charles Péguy: Tajemství svatých Neviňátek

7. Benedikt XVI.: Apoštol Ježíše Krista

8. Jan Dobraczynski: Stín otce

9. Václav Renč: Popelka nazaretská

10. Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Bratři Karamazovi - zde najdete mou prezentaci. Film Petra Zelenky je skvělý, jen chybí to nejpodstatnější - postava starce Zosimy a Velký inkvizitor.

11. Monika Maria Stöckerová: Dobrodružství velké lásky

12. Immaculée Ilibagiza: Přežila jsem. Otevřena výpověď o zradě, nenávisti a odpuštění

13. Mauro Giuseppe Lepori: Šimon Petr

14. Louis de Wohl: Dobývat nebe. Život svaté Kateřiny Sienské

15. Alexander Meň: Syn člověka

16. Flannery O´Connor.: Dobrého člověka těžko najdeš a jiné povídky

17. Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli

18. Louis de Wohl: Longinovo kopí

19. Thomas E. Woods: Jak katolická církev budovala západní civilizaci

20. Cristiana Pacciniová, Simone Troisi: Smrt nemá poslední slovo

21. Leo Maasburg: Momentky ze života Matky Terezy

22. René Laurentin: Život svaté Bernardety

23. Václav Havel: Moc bezmocných

24. François Mauriac: Život Ježíšův 

25. Bruce Marshall: Plná slávy

 

V kolekci Libri dello Spirito Cristiano (vyd. BUR Rizzoli) najdeme mj. tyto autory (postupně budu doplňovat dostupná díla těchto autorů v češtině. Ne všechna ovšem figurovala v této kolekci či mezi knihami měsíce):

 

A, Anglosasští autoři:

Chesterton, Gilbert Keith: nebyl jen autorem detektivek, ale jeho Ortodoxie (2010) je klasika... Vyšel i jeho sv. Tomáš Akvinský (1993), sv. František z Assisi (1993, 2017) či Ohromné maličkosti (1976). Zajímavé jsou i jeho detektivky, např. Nevinnost otce Browna (2010). Brněnské CDK kromě jeho Autobiografie vydalo i monografii Jana Lukavce.

Dawson, Christopher: několik jeho děl vyšlo v průběhu 90. let: Zrození Evropy (1994), Porozumět Evropě (1995), Bohové revoluce (1997), Rozdělení nebo reforma západního křesťanství (1998). Komu se něco podaří sehnat v antikvariátu?

Eliot, T. S.: v češtině vyšla např. Zpustlá země (2002). Eliotovský pohled na moderní kulturu nabídl ve svém Průvodci Roger Scruton. Ve sborníku Velké postavy politické filosofie vydaném Občanským institutem (1996) najdeme krátkou stať o Eliotovi opět z pera Rogera Scrutona.

Greene, Graham: Moc a sláva (1990) patří spolu s Bernanosovým Deníkem vesnického faráře (1969) a Marchallovou Plnou slávy (1993) mezi nejlepší knihy věnovaným působení Boží milosti v životě kněží. Jinak od něj bylo přeloženo: Kapitán a nepřítel (2008), Úniky (2006), Desátý muž (2005), Můj svět: deník snů (2001), Monsignore Quijote (1995), Tajný kurýr (1994), Cesty s tetičkou (1994), Lidský faktor (1994), Ministerstvo strachu (1993), Konec dobrodružství (1993), Jsem Angličan (1990), Honorární konzul (1987), Jádro věci (1986), Kus života (1974), Vlak do Istanbulu (1973), Brightonský špalek (1971), Paradox křesťanství (1970), Smíme si půjčit vašeho manžela? (1970), Komedianti (1968), Vědomí skutečnosti (1965), Revolver na prodej (1965), Suterén a jiné povídky (1963), Vyhaslý případ (1962), Náš člověk v Havaně (1961) a Tichý Američan (1957) K jubileu Grahama Greena vyšel zajímavý článek Jiřího Munzara v časopise Teologie a společnost (1/2005).

Hopkins, Gerard Manley: Svíce uvnitř (2002), Zánik Eurydiky (1995). K Hopkinsovi viz článek Branislava Machalky v Te Deum 2/2009.

Lewis, C. S.: díky zvláštní péči nakladatelství Návrat domů máme k dispozici mnoho překladů. Zvláště doporučuji Velký rozvod nebe a pekla, Rady zkušeného ďábla, Přípitek zkušeného ďábla, K jádru křesťanství, Letopisy Narnie či autobiografii nazvanou Zaskočen radostí.

Niebuhr, Reinold: Synové světla a synové tmy: překlad z roku 1947...

Newman, John Henry: konečně je přístupný i krátký výbor z jeho díla I pokus se počítá. Úžasné čtení, obrovská hloubka. Ale doporučuji v originále. Amazon toho nabízí opravdu dost... Hlavní díla jsou asi Essay on the Development of Christian Doctrine, The Idea of a University, Apologia pro Vita Sua a An Essay in Aid of a Grammar of Assent. V češtině je možno se více dozvědět o Newmanovi ve sborníku Konzervativní myslitelé a v monografii Aloise Langa z roku 1947.

Tolkien, J.R.R.: Pán prstenů (2013)
 

O´Connor, Flannery: Dobrého člověka těžko najdeš a jiné povídky (2010). V roce 2010 byla jedna z výstav na Meetingu Rimini věnována právě Flannery O´Connor. O O´Connor viz např. článek Martina R. Čejky v Te Deum (5/10).

Shakespeare, William: v kolekci vyšel Král Lear (2010), Něco za něco.

Waugh, Evelyn: V kolekci Knih křesťanského ducha vyšla jeho Helena. Ta vyšla v češtině v roce 1982, dále vyšlo Drazí zesnulí (1996), Návrat na Brideshead (1994), Sestup a pád (1986), Hrst prachu (1982) či Nečekaný návrat (1974).

Wohl, Louis de: v roce 2011 vydalo Karmelitánské nakladatelství knížku Dobývat nebe o sv. Kateřině Sienské. Skvělé, jde o opravdu mimořádnou knihu. Na Amazonu je jinak velký výběr...V kolekci Knih křesťanského ducha vyšly romány o sv. Kateřině Sienské, sv. Heleně a sv. Konstantinovi a sv. Tomáši Akvinském... A na konci roku 2012 se objevila, opět ve vydavatelské péči Karmelitánského nakladatelství, knížka Svatá Jana z Arku. Recenze Wohlových knih Pokojné světlo a Živé dřevo napsal religionista Vít Machálek.

 

B, Francouzští autoři:

Bernanos, Georges: máme k dispozici jeho vrcholná díla jako Deník venkovského faráře (1969), Rozhovory karmelitánek (1992) či Velké hřbitovy v měsíčním svitu (2008).

Bourget, Paul: v češtině nic...

Cesbron, Gilbert: Pařížská neviňátka (1982), Vraždíte Mozarta (1981), Vězení i království (1979), Šarlatáni (1975).

Claudel, Paul: Saténový střevíček a jiné hry vyšly v roce 1968, docela ostuda pro česká katolická nakladatelství... Zvěstování Panny Marie je přece klasika...

Daniel-Rops, Henri: Mort, ou est ta victoire? (1934).

Mounier, Emmanuel: v češtině bylo přeloženo jeho Místo pro člověka: manifest personalismu (1948), ale Giussani doporučoval jeho Dopisy o utrpení.

Péguy, Charles: kromě Evy (2003), Tajemství svatých Neviňátek (1997) vyšly i jeho Eseje (1993). Péguy, jeden z největších kritiků moderního světa... Zajímavě ho komentuje Petr Burda v článcích Kacířský socialismus Charles Péguyho a Charles Péguy-naděje proti vší beznaději. Centro culturale Charles Péguy je co se týče informací nepřekonatelný on-line zdroj.

Van der Meersch, Maxence: Corps et âmes (1943). 
 

 

C, Italští autoři:

Dante: Božská komedie, právě vyšel nový překlad profesora Vladimíra Mikeše. Rozhovor s ním o Dantem najdete zde (Smysluplné struktury bytí). Na důležitost Danta mě upozornil Alasdair MacIntyre, který ho v jistém smyslu chápe jako doplňek Tomáše Akvinského (protože z augustiniánské a aristotelovské tradice vytvořil poeticky a filosoficky svou vlastní syntézu - viz MacInterovy Three Rival Versions of Moral Enquiry). Důležitou studii napsal také Ernest L. Fortin. A v češtině se Dantemu věnuje Petr Osolsobě ve své knize Umění a ctnost. K teorii umělecké reprezentace.

Leopardi, Giacomo: jeho Zpěvy Giussani miloval a mnohokrát komentoval. Viz jeho Le Mie letture. Vyšla ještě jeho Morální dílka (2003).

del Noce, Augusto: italský filosof, velký pedagog, tomista, v kolekci vyšel výběr z jeho díla.

Manzoni, Alessandro: Snoubenci (1985).

Rosmini, Antonio: Komunismus a socialismus (2006).

Testori, Giovanni: Jeptišky z Monzy (1980).

 

D, Němečtí autoři:

Kafka, Franz: Proces, Zámek - všichni známe ze střední školy, ale docenili jsme, nakolik byl Kafka schopen vyjádřit problém moderního člověka?

von le Fort, Gertrud - právě vyšla kniha Poslední na popravišti a jiné novely. Možná někde v antikvariátech najdete Pilátovu ženu (1970) Více o von le Fort najdete např. v tomto článku Miroslavy Jílkové v časopise Teologie a společnost (5/2006).

Zweig, Stefan: Magellano.

 

E, Další:

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha (2005).

Dostojevskij, F. M.: mezi "povinnou četbu" každého cieliny patří Běsi, Bratři Karamazovi, Idiot a Zločin a trest.

Ibsen, Henrik: Brand.

Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis? 

Undset, Sigrid: Kristin figlia di Lavrans. 

 

F, Návrhy českých autorů (po konzultaci s prof. Osolsobě a doc. Machálkem):

Baar, Jindřich Šimon: 
Březina, Otokar: Tajemné dálky (1993), Rozhovory s Otokarem Březinou (a to především od Emílie Lakomé, případně od Jakuba Demla).

Deml, Jakub: Zapomenuté světlo (1998). O Demlovi jinak existují skvělé webové stránky.

Durych, Jaroslav: Boží duha (2000), Bloudění (2015)

Halas, František: Já se tam vrátím (2001), Sbohem múzy (1963) či Torzo naděje (1980).

Holeček, Josef: Naši (1973).

Javora, Josef: Výběr z hroznů (2006).

Křelina, František: Dcera královská (2008).

Renč, Václav: Loretánské světlo (1992), Popelka nazaretská (2008).

Slavík, Ivan: Lux sanctorum (1992), Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný (čtení o sv. Janu Nepomeckém) (1993).

Skácel, Jan:

Světlá, Karolína: Kříž u potoka (1982).

Veselý, Josef: Kamínky do mozaiky (1992), Ve znamení slunce (1999), Znamení (2004)

Vícha, Jiří: Verše psané pro mlčení... (2003)

Zahradníček, Jan: Rouška Veroničina, La Saletta či Znamení moci (in: Dílo. Ed. Mojmír Trávníček 1992).

Zobrazeno 3027×

Komentáře

Pulda

jo, sice teď je u mě v kurzu odborná literatura, ale na tyhle autory se taky čas najde (°;

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio