O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Základní práva a svobody

23. 1. 2012 15:44
Rubrika: Nezařazené

Kurz Lidsko-právní studia je jakožto obecný kurz nutno doplnit zvláštní částí, tj. rozborem jednotlivých základních práv a svobod. Zde dávám k dispozici dostupnou literaturu k jednotlivým základním právům a svobodám (postupně budu přidávat...):

 

Teorie základních práv:

Alexy, Robert 2010. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.

Cartabia, Marta (a cura di) 2007. I diritti in azione. Bologna: Il Mulino.

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch 2000. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. Brno: MPÚ MU.

Levinet, Michel 2010. Théorie générale des droits et libertés. Bruxelles/Paris: Bruylant/LGDJ.

Oliver, Dawn, Fedtke, Jörg. (eds.) 2007. Human Rights and the Private Spere, a Comparative Study. London: Routledge-Cavendish.

Örücü, Esin. (ed.) 2003. Judicial Comparativism in Human Rights Cases. London: UKNCCL and British Institute of International and Comparative Law.

 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod:

Berger, Vincent 2003. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Praha: IFEC.

Čapek, Jan 2010. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Praha: Linde.

Christoffersen, Jonas, and Madsen, Mikael Rask (eds.) 2011. The European Court of Human Rights between Law and Politics. Oxford: Oxford University Press. 

Kmec, Jiří, Kosař, David, Kratochvíl, Jan, Bobek, Michal 2012. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck.

Pettitti, Louis-Edmond, Decaux, Emmanuel, Imbert, Pierre-Henri (eds.) 1999. La Convention européenne des droits de l´homme: Commentaire article par article. Paris: Economica.

Van Dijk, Pieter, Van Hoof, Fried, Van Rijn, Arjen, Zwaak, Leo (eds.) 2006. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Antwerpen: Intersentia.

White, Robin C. A., Ovey, Clare 2010. European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

 

Listina základních práv a svobod:

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2001. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. Brno: MPÚ MU.

Wagnerová, Eliška, Šimíček, Vojtěch, Langášek, Tomáš, Pospíšil, Ivo a kol. 2012. Komentář k Listině základních práv a svobod. Praha: Wolters Kluwer ČR.   

 

Důstojnost:

Henry, Leslie Meltzer 2011. Jurisprudence of Dignity. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 160, No. 1. str. 169-233.

Kateb, George 2011. Human Dignity. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press.

Kretzmer, David, Klein, Eckart (eds.) 2002. Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse. Dordrecht: Springer.

Lepsius, Oliver 2006. Human Dignity and the Downing od Aircraft: The German Federal Constitutional Court Strikes Down a Prominent Anti-terrorism Provision in the New Air-transport Security Act, German Law Journal, vol. 7, No. 9, str. 761-776.

Mahlmann, Matthias 2010. The Basic Law at 60 – Human Dignity and the Culture of Republicanism. German Law Journal, Vol. 11, No. 1, str. 9-31.

Malpas, Jeff, Lickiss, Norelle (eds.) 2007. Perspectives on Human Dignity. Dordrecht: Springer,

McCrudden, Christopher 2008. Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights. The European Journal of International Law, vol. 19, no. 4, 655-724.

Rosen, Michael 2012. Dignity: Its History and Meaning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 

Rovnost a diskriminace:

Arnardóttir, Oddný Mjöll 2003. Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights. The Hague: Kluwer Law International.

Bamforth, Nicholas, Malik, Maleisha, and O´Cinneide, Colm 2008. Discrimination Law: Theory and Context. London: Sweet and Maxwell.

Bobek, Michal, Boučková, Pavla, Kühn, Zdeněk (eds.) 2006. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck.

Boučková, Pavla 2009. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium.

Boučková, Pavla a kol. 2010. Antidiskriminační zákon: Komentář. Praha: C. H. Beck.

Eberle, Edward J. German Equal Protection: Substantive Review of Economic Measures. German Law Journal, 2008, Vol. 9, No. 12, str. 2095-2108.

Ellis, Evelyn 2005. EU Anti-Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press.

Fredman, Sandra 2007. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum.

Havelková, Barbora 2007. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium.

Hepple, Bob, Szyszczak, Erika (eds.) 1992. Discrimination: The Limits of Law. London: UCL.

Somek, Alexander 2011. Engineering Equality. An Essay on European Anti-Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press.

 

Soukromí:

Alderman, Ellen, Kennedy, Caroline 1997. The Right to Privacy. New York: Vintage.

Etzioni, Amitai 2000. The Limits Of Privacy. New York: Basic Books.

Lane, Frederick S. 2011. American Privacy: The 400-Year History of Our Most Contested Right. Beacon Press. Boston: Bacon Press.  

Solove, Daniel J. 2006. The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age. New York: NYU Press.

Solove, Daniel J. 2008. The Future of Reputation: Gossip, Rumor, and Privacy on the Internet. New Haven: Yale University Press.

Solove, Daniel J. 2010. Understanding Privacy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Solove, Daniel J. 2011. Nothing to Hide: The False Tradeoff between Privacy and Security. New Haven: Yale University Press.

Solove, Daniel J. and Schwartz, Paul M. 2008. Privacy and the Media. New York: Aspen. 

Solove, Daniel J. and Schwartz, Paul M. 2011. Information Privacy Law. New York: Aspen.

Solove, Daniel J. and Schwartz, Paul M. 2011. Privacy, Information, and Technology. New York: Aspen.

Šimíček, Vojtěch (eds.) 2011. Právo na soukromí. Brno: MPÚ MU.

Wacks, Raymond 2010. Privacy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

 

Svoboda projevu:

Baker, C. Edwin  1992. Human Liberty and Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press. 

Barendt, Eric 2007. Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press.

Bartoň, Michal 2010. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges.

Bollinger, Lee C., Stone, Geoffrey R. (eds.) 2003. Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Era. Chicago: The University of Chicago Press.  

Curtis, Michael Kent 2000. Free Speech, "The People's Darling Privilege": Struggles for Freedom of Expression in American History. Durham: Duke University Press.  

Eastland, Terry (ed.) 2000. Freedom of Expression in the Supreme Court. Lanham: Rowman & Littlefield. 

Fiss, Owen 1998. The Irony of Free Speech. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Gibbons, Thomas (ed.) 2009. Free Speech in the New Media. Farnham: Ashgate.

Greenawalt, Kent 1992. Speech, Crime, and the Uses of Language. Oxford: Oxford University Press. 

Greenawalt, Kent 1996. Fighting Words. Princeton: Princeton University Press.    

Herczeg, Jiří 2004. Meze svobody projevu. Praha: Orac.

Herz, Michael and Molnar, Peter (eds.) 2012. The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses. Cambridge: Cambridge University Press.

Jäger, Petr., Molek, Pavel 2007. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: Auditorium. 

Kenyon, Andrew T. 2006. Defamation: Comparative Law and Practice. Oxon: UCL Press.

Shapiro, Martin 2011. Freedom of Speech: The Supreme Court and Judicial Review. New Orleans: Quid Pro.

Schauer, Frederick 1982. Free Speech: A Philosophical Enquiry. Cambridge: Cambridge University Press.  

Stone, Geoffrey R. 2005. Perilous Times: Free Speech in Wartime: From the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism. New York: W. W. Norton.

Sunstein, Cass R. 1995. Democracy and the Problem of Free Speech. New York: Free Press.

Tedford, Thomas L., Herbeck, Dale A. 2009. Freedom Of Speech In The United States. State College: Strata Pub Co.

Thorgeirsdóttir, Hedrís 2005. Journalism Worthy of Name. Freedom within the Press and the Affirmative Side of Article 10 of the European Convetion on Human Rights. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

Waldron, Jeremy 2012. The Harm in Hate Speech. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Warburton, Nigel 2009. Free Speech: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

 

Svoboda náboženství:

Berg, Thomas C. 2004. The State and Religion in a Nutshell. New York: West Group

Eisgruber, Christopher and Sager, Lawrence 2010. Religious Freedom and the Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Evans, Malcolm D. 2008. Religious Liberty and International Law in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Greenawalt, Kent 2007. Does God Belong in Public Schools? Princeton: Princeton University Press.

Greenawalt, Kent 2009. Religion and the Constitution: Volume 2: Establishment and Fairness. Princeton: Princeton University Press.

Laycock, Douglas 2010. Religious Liberty, Vol. 1: Overviews and History (Emory University Studies in Law and Religion). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company. 

Laycock, Douglas 2011. Religious Liberty, Volume 2: The Free Exercise Clause (Emory University Studies in Law and Religion (Eerdmans)). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company. 

Leiter, Brian 2012. Why Tolerate Religion? Princeton: Princeton University Press.

McConnell, Michael W. 1990. The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion. Harvard Law Review, vol. 103, no. 7, 1409-1517.

McConnell, Michael W., Garvey, John H. and Berg, Thomas C. 2011. Religion and the Constitution. New York: Aspen.

McGoldrick, Dominic 2006. Human Rights and Religion - The Islamic Headscarf Debate in Europe. Oxford: Hart.

Noonan, Jr., John T. and McGlynn Gaffney, Edward 2011. Religious Freedom: History, Cases and Other Materials on the Interaction of Religion and Government. New York: Foundation Press. 

Nussbaum, Martha 2008. Liberty of Conscience: In Defense of America's Tradition of Religious Equality. New York: Basic Books.

Perry, Michael J. 1993. Love and Power: The Role of Religion and Morality in American Politics. Oxford: Oxford University Press.

Perry, Michael J. 2003. Under God?: Religious Faith and Liberal Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Paul M. 2006. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Temperman, Jeroen 2010. StateReligion Relationships and Human Rights Law. Leiden: Martinus Nijhoff.

Uitz, Renáta 1997. Freedom of Religion: In European Constitutional and International Case Law. Strasbourg: Council of Europe.

Witte, John Jr., Nichols, Joel A. 2010. Religion and the American Constitutional Experiment. New York: Westview Press.

 

Svoboda shromažďování:

Inazu, John D. 2012. Liberty's Refuge: The Forgotten Freedom of Assembly. New Haven: Yale University Press.

 

Vlastnictví a kontrakty: 

Ackerman, Bruce 1977. Private Property and the Constitution. New Haven: Yale University Press.

Atiyah, P. S. 1985. The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford: Oxford University Press.

Atiyah, P. S. 1990. Essays on Contract. Oxford: Oxford University Press.

Cohen, G. A. 1995. Self-ownership, Freedom and Equality. Cambridge: Cambridge University Press.

Epstein, Richard A. 1985. Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Epstein, Richard A. 2011. Design for Liberty: Private Property, Public Administration, and the Rule of Law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Michelman, Frank 1966. Property, Utility, and Fairness: Comments on the Ethical Foundations of Just Compensation Law. Harvard Law Review, vol. 80, no. 6, s. 1165nn.

Munzer, Stephen R. 1990. A Theory of Property. Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, Liam, Nagel, Thomas 2004. The Myth of Ownership: Taxes and Justice. Oxford: Oxford University Press.

Nedelsky, Jennifer 1994. Private Property and the Limits of American Constitutionalism: The Madisonian Framework and Its Legacy. Chicago: The University of Chicago Press. 

Popovic, Dragoljub 2009. Protecting Property in European Human Rights LawHaag: Eleven International Publishing.

Radin, Margaret J. 1982. Property and Personhood. Stanford Law Review,vol. 34, no. 5.,957-1015.

Radin, Margaret J. 1996. Reinterpreting Property. Chicago: The University Of Chicago Press.

Ryan, Alan 1984. Property and Political Theory. Oxford: Basil Blackwell.

Sandel, Michael J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Sax, Joseph L. 1964. Takings and the Police Power. Yale Law Journal, vol. 74, no. 1, s. 36-76.

Sax, Joseph L. 1971. Takings, Private Property and Public Rights. Yale Law Journal, vol. 81, no. 2, s. 149-186.

Smith, Stephen A. 2006. Atiyah's Introduction to the Law of Contract. Oxford: Oxford University Press.

Treanor, William 1995. The Original Understanding of the Takings Clause and the Political Proces. Columbia Law Review, vol., no. , s. 

Waldron, Jeremy 2002. The Right to Private Property. Oxford: Clarendon Press.

 

Sociální, ekonomická a kulturní práva:

Barak-Erez, Daphne, Gross, Aeyal M. (eds.) 2007. Exploring Social Rights. Between Theory and Practice. Oxford: Hart.

Boučková, Pavla  2009. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium.

Hertel, Shareen, and Minkler, Lanse (eds.) 2007. Economic Rights. Conceptual, Measurement, and Policy Issues. Cambridge: Cambridge University Press.

O´Connell, Paul 2012. Vindicating Socio-Economic Rights. International Standards and Comparative Experiences. London: Routledge.

Tushnet, Mark 2008. Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law. Princeton: Princeton University Press.

 

Práva skupin:

Jones, Peter (ed.). Group Rights. Farnhem: Ashgate.

Jovanović, Miodrag A. 2012. Collective Rights. Cambridge: Cambridge University Press. 

Newman, Dwight 2011. Community and Collective Rights. A Theoretical Framework for Rights Held by Groups. Oxford: Hart. 

 

 

Příloha 1: Základní ústavní principy

Dělba moci:

Ackerman, Bruce 2000. The New Separation of Powers. Harvard Law Review, vol. 113, no. 3, s. 633-725.

Carolan, Eoin 2009. The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State. Oxford: Oxford University Press.

Levinson, Daryl J., Pildes, Richard H. 2006. Separation of Parties, Not Powers. Harvard Law Review, vol. 119, no. 1, s. 1-73.

Troper, Michel 2009. La separation des pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française. Paris: LGDJ / Montchrestien.

Vile, M. J. C. 1998. Constitutionalism and the Separation of Powers. Indianapolis: Liberty Fund.

 

Parlamentarismus:

Kysela, Jan 2004. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia.  

Wintr, Jan 2010. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium.

 

Proporcionalita:

Alexy, Robert 2010. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press.

Barak, Aharon 2012. Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press.

Klatt, Matthias, and Meister, Moritz 2012. The Constitutional Structure of Proportionality. Oxford: Oxford University Press.

Susnjar, Davor 2010. Proportionality, Fundamental Rights and Balance of Powers. Leiden: Martinus Nijhoff.  

Webber, Grégoire C. N. 2009. The Negotiable Constitution: On the Limitation of Rights. Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Soukromé právo (filosofická a ústavní východiska):

Barkhuysen, Tom and Lindenbergh, Siewert D. 2006. Constitutionalisation of Private Law. Leiden: Martinus Nijhoff.   

Friedmann, Daniel and Barak-Erez, Daphne 2003. Human Rights in Private Law. Oxford: Hart Publishing.

Kinley, David 2009 (ed.). Human Rights and Corporations. Aldershot: Ashgate.

Lucy, William 2007. Philosophy of Private Law. Oxford: Clarendon Press.

Oliver, Dawn, Fedtke, Jörg. (eds.) 2007. Human Rights and the Private Spere, a Comparative Study. London: Routledge-Cavendish.

Weinrib, Ernest J. 2012. Corrective Justice. Oxford: Oxford University Press. 

Weinrib, Ernest J. 2012. The Idea of Private Law. Oxford: Oxford University Press. 

 

Východiska správního práva:

Craig, Paul 2012. Administrative Law. London: Sweet & Maxwell.

Daly, Paul 2012. A Theory of Deference in Administrative Law: Basis, Application and Scope. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, Susan and Lindseth, Peter L. 2011. Comparative Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar.

Strauss, Peter L. 2002. Administrative Justice in the United States. Durham: Carolina Academic Press.

Werhan, Keith M. 2007. Principles of Administrative Law. London: Thomson West.

 

Východiska trestního práva:

Ferrajoli, Luigi 2011. Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Bari: Laterza.

Fletcher, George P. 1998. Basic Concepts of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.

Fletcher, George P. Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.

Fletcher, George P. 2007. The Grammar of Criminal Law: American, Comparative, and International: Volume One: Foundations. Oxford: Oxford University Press.

 

Příloha 2: Ústava ČR

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (eds.) 1999. Aktuálnost změn Ústavy v České republice. Brno: MPÚ MU.

Filip, Jan 2003. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Doplněk.

Filip, Jan 2001. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: MU.

Jičínský, Zdeněk 2007. Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let 1996-2006. Praha: Linde.

Kysela, Jan (ed.) 2003. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia.

Mlsna, Petr 2011. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges.

Suchánek, Radovan, Jirásková, Věra a kol. 2009. Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges.

Šamalík, František 2008. Ústava sevřená v protikladech restaurace. Brno: Doplněk.

 

Příloha 3: Práce českých konstitucionalistů

Adamová, Karolína 2007. Úsvit moderního konstitucionalismu. Praha: Havlíček Brain Team.

Antoš, Marek 2008. Principy voleb v České republice. Praha: Linde.

Antoš, Marek, Wintr, Jan (eds.) 2010. Volby, demokracie, politické svobody. Praha: Leges.

Bahýlová, Lenka a kol. 2010. Ústava České republiky – Komentář. Praha: Linde.

Baroš, Jiří (ed.) 2009. Vladimír Čermák. Člověk-filozof-soudce. Brno: MU.

Bartoň, Michal 2010. Svoboda projevu: principy, meze, garance. Praha: Leges.

Blahož, Josef 2001. Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. Praha: ASPI.

Blahož, Josef, Balaš, Vladimír, Klíma, Karel 2011. Srovnávací ústavní právo. Praha: ASPI Wolters Kluwer.

Bobek, Michal, Boučková, Pavla, Kühn, Zdeněk (eds.) 2006. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck.

Bobek, Michal, Molek, Pavel, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2009. Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: MPÚ MU.

Boučková, Pavla 2009. Rovnost a sociální práva. Praha: Auditorium.

Čapek, Jan 2010. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Praha: Linde.

Čechurová, Jana, Šlehofer, Lukáš 2011. Ústava 1920: vyvrcholení konstituování československého státu. Praha: Leges.

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (eds.) 1999. Aktuálnost změn Ústavy v České republice. Brno: MPÚ MU.

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2000. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. Brno: MPÚ MU.

Dančák, Břetislav, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2001. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. Brno: MPÚ MU.

Dančák, Břetislav, Hloušek, Vít, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2006. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: MPÚ MU.

Dostál, Martin 2004. Ústavní soud České republiky v letech 1993-2000. Praha: Linde.

Filip, Jan 2011. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Václav Klemm.

Filip, Jan 2011. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Brno: Václav Klemm.

Filip, Jan, Holländer, Pavel, Šimíček, Vojtěch 2007. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. Praha: C. H. Beck.

Filip, Jan, Svatoň, Jan 2011. Státověda. Praha: Wolters Kluwer.

Gerloch, Aleš, Hřebejk, Jiří, Zoubek, Vladimír 2010. Ústavní systém České republiky: základy českého ústavního práva. Praha: Prospektrum.

Gerloch, Aleš, Šturma, Pavel (eds.) 2012. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium.

Gerloch, Aleš, Wintr, Jan (ed.) 2009. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk.

Gojová, Jiřina, Varvařovský, Pavel 2004. Judikatura Ústavního soudu 1993-2003 (výběr). Praha: ASPI.

Hanuš, Libor 2008. Právní argumentace nebo svévole. Úvahy o právu, spravedlnosti a etice. Praha: C. H. Beck.

Hloušek, Vít, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2004. Dělba soudní moci v České republice. Brno: MPÚ MU.

Hloušek, Vít, Šimíček, Vojtěch (eds.) 2004. Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: MPÚ MU.

Holländer, Pavel 2004. Ústavněprávní argumentace – ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde.

Holländer, Pavel 2006. Filosofie práva. Plzeň: Aleš Čeněk.

Holländer, Pavel 2009. Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Aleš Čeněk.

Chrastilová, Brigita, Mikeš, Pavel 2003. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na Československý a Český právní řád. Praha: ASPI.

Jäger Petr, Molek, Pavel 2007. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: Auditorium.

Jičínský, Zdeněk 2007. Ústava České republiky v politické praxi. Výběr článků a parlamentních vystoupení z let 1996-2006. Praha: Linde.

Jirásková, Věra, Suchánek, Radovan (eds.) 2004. Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Linde.

Klíma, Karel (ed.) 2006. Interpretace práva ústavními soudy. Plzeň: Aleš Čeněk.

Karel, Klíma a kol. 2007. Encyklopedie ústavního práva. Praha: ASPI.

Klíma, Karel (ed.) 2007. Pocta Josefu Blahožovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva.

Klíma, Karel a kol. 2009. Komentář k Ústavě a Listině. 1. Díl. Plzeň: Aleš Čeněk.

Klíma, Karel a kol. 2009. Komentář k Ústavě a Listině. 2. Díl. Plzeň: Aleš Čeněk.

Klíma, Karel 2010. Ústavní právo. Plzeň: Aleš Čeněk.

Klíma, Karel a kol. 2011. Státověda. Plzeň: Aleš Čeněk.

Klíma, Karel, Jirásek, Jiří 2008. Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Aleš Čeněk. 

Klokočka, Vladimír 1991. Politická reprezentace a volby v demokratických systémech. Praha: Aleko.

Klokočka, Vladimír 2005. Ústavy států Evropské unie. Díl 2. Praha: Linde.

Klokočka, Vladimír, Wagnerová, Eliška 2004. Ústavy států Evropské unie. Díl 1. Praha: Linde.

Klokočka, Vladimír 2006. Ústavní systémy evropských států : (srovnávací studie). Praha: Linde.

Kmec, Jiří, Kosař, David, Kratochvíl, Jan, Bobek, Michal 2012. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: C. H. Beck.

Kokeš, Marián, Pospíšil, Ivo (eds.) 2009. In dubio pro libertate - Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. Brno: MU.

Koudelka, Zdeněk 2011. Prezident republiky. Praha: Leges.

Kühn, Zdeněk 2005. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Praha: C. H. Beck.

Kühn, Zdeněk 2011. The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical jurisprudence in transformation? Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Kysela, Jan (ed.) 2003. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy. Praha: Eurolex Bohemia.

Kysela, Jan 2004. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia.

Kysela, Jan 2006. Právo na odpor a občanskou neposlušnost. Brno: Doplněk.

Kysela, Jan (ed.) 2006. Parlamenty a jejich funkce v 21. století: sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha: Eurolex Bohemia.

Kysela, Jan (ed.) 2006. Zákon o Ústavním soudu po třinácti letech: vznik, vývoj, problémy a úvahy de lege ferenda. Praha: Eurolex Bohemia.  

Langášek, Tomáš 2011. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň Aleš Čeněk.

Melzer, Filip 2011. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck.

Mlsna, Petr 2011. Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Praha: Leges.

Molek, Pavel, Šimíček, Vojtěch 2005. Soudní přezkum voleb. Praha: Linde.

Molek, Pavel 2012. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer.

Němeček, Tomáš 2010. Vojtěch Cepl. Život právníka ve 20. století. Praha: Leges.

Nocarová, Zdeňka 2006. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva.

Ondřejek, Pavel 2012. Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod. Praha: Leges.

Pavlíček, Václav 1999. Suverenita a evropská integrace: k ústavněprávním souvislostem vstupu České republiky do Evropské Unie. Praha: Univerzita Karlova.

Pavlíček, Václav 2002. O české státnosti: úvahy a polemiky. 1, Český stát a Němci. Praha: Karolinum.

Pavlíček, Václav 2002. O české státnosti: úvahy a polemiky. 2, O právech, svobodách a demokracii. Praha: Karolinum.

Pavlíček, Václav (ed.) 2004. Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn. Praha: UK.

Pavlíček, Václav 2009. O české státnosti: úvahy a polemiky. 3, Demokratický a laický stát. Praha: Karolinum.

Pavlíček, Václav 2011. Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha: Leges.

Pechanec, Pavel 2011. Přímá demokracie v České republice. Praha: Wolters Kluwer.

Petráš, René, Petrův, Helena, Scheu, Harald Christian (eds.) 2009. Menšiny a právo v České republice. Praha: Auditorium.

Pezl, Tomáš (ed.) 2006. Závaznost rozhodování ústavních soudů. Plzeň: ZČU.

Pospíšil, Ivo 2006. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia.

Procházka, Antonín 2008. V boji za ústavnost. Ze vzpomínek bývalého ústavního soudce. Brno: CDK.

Přibáň, Jiří 2001. Disidenti práva: o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy. Praha: SLON.

Přibáň, Jiří, Holländer, Pavel et al. 2011. Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy. Praha: SLON.

Sládeček, Vladimír 2003. Ústavní soudnictví. Praha: C. H. Beck.

Sládeček, Vladimír, Mikule, Vladimír, Syllová, Jindřiška 2007. Ústava České republiky: komentář. Praha: C. H. Beck.

Sobek, Tomáš 2008. Argumenty teorie práva. Praha/Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR/ Aleš Čeněk.

Sobek, Tomáš 2010. Nemorální právo. Praha/Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR/ Aleš Čeněk.

Sobek, Tomáš 2012. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha/Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR/ Aleš Čeněk. 

Suchánek, Radovan, Jirásková, Věra a kol. 2009. Ústava České republiky v praxi: 15 let platnosti základního zákona. Praha: Leges.

Syllová, Jindřiška a kol. 2008. Parlament České republiky. Praha: Linde.

Syllová, Jindřiška, Pítrová, Lenka, Svobodová, Magdaléna 2005. Ústava pro Evropu: komentář. Praha: C. H. Beck.

Syllová, Jindřiška, Pítrová, Lenka, Paldusová, Helena a kol. 2010. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C. H. Beck.

Šabatová, Anna 2008. Ombudsman a lidská práva. Brno: Doplněk.

Šamalík, František 1994. O politické společnosti. Brno: MU.

Šamalík, František 2008. Ústava sevřená v protikladech restaurace. Brno: Doplněk.

Ševčík, Vladimír 2002. Právo a ústavnost v České republice. Praha: Eurolex Bohemia.

Šimíček, Vojtěch 2005. Ústavní stížnost. Praha: Linde.

Šimíček, Vojtěch (ed.) 1996. Aktuální problémy parlamentarismu. Brno: MPÚ MU.

Šimíček, Vojtěch (ed.) 2007. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu? Brno: MPÚ MU.

Šimíček, Vojtěch (ed.) 2008. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. Brno: MPÚ MU.

Šimíček, Vojtěch (ed.) 2011. Právo na soukromí. Brno: MPÚ MU.

Šimíček, Vojtěch (ed.) 2012. Volby – svátek demokracie, nebo pletich? Brno: MPÚ MU.

Šišková, Naděžda, Matochová, Soňa 2010. Evropské a české právo, jejich vzájemný poměr v judikatuře Ústavního soudu ČR. Praha: Linde.

Tryzna, Jan 2010. Právní principy a právní argumentace: k vlivu principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium.

Ústavní soud ČR 2003. Vyrovnání se s komunistickou minulostí ve státech střední Evropy. Praha: Linde.

Vrcha, Pavel 2000. Soukromoprávní vztahy v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Praha: Linde.

Wagnerová, Eliška 1996. Ústavní soudnictví. Praha: Linde.

Wagnerová, Eliška, Dostál, Martin, Langášek, Tomáš, Pospíšil, Ivo 2007. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Praha: ASPI Wolters Kluwer.

Wagnerová, Eliška, Pospíšil, Ivo (eds.) 2009. Vladimír Klokočka Liber Amicorum: in memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde.

Wagnerová, Eliška, Šimíček, Vojtěch, Langášek, Tomáš, Pospíšil, Ivo a kol. 2012. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Wintr, Jan 2006. Principy českého ústavního práva (s dodatkem principů práva evropského a mezinárodního. Praha: Eurolex Bohemia.

Wintr, Jan 2006. Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum.

Wintr, Jan 2010. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium.

Wintr, Jan, Antoš, Marek (eds.) 2011. Parlamenty – funkce, kultura, procedury. Praha: Leges.

Wintr, Jan, Antoš, Marek (eds.) 2011. Sociální práva. Praha: Leges.

Zimek, Josef 2010. Ústavnost a český ústavní vývoj. Brno: MU.

Zobrazeno 3085×

Komentáře

Zákon

Veřejná debata na téma soudnictví s Eliškou Wagnerovou: http://www.youtube.com/watch?v=Wn_4flE5GCw&feature=related

Zákon

Douglas Laycock a Michael W. McConnell v diskusi nad nejvýznamnějším případem týkajícím se náboženské svobody, který americký Nejvyšší soud v posledních letech rozhodoval - http://www.youtube.com/watch?v=ousbMDnX3fw

Zákon

Michael W. McConnell: The Architecture of the First Amendment - http://www.youtube.com/watch?v=7TC03F49XD0

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio