O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Publikační činnost

2. 6. 2021 19:54
Rubrika: Nezařazené

Už toho pár vyšlo, tak si potřebuju vytvořit přehled... A možná vás něco bude zajímat :-)

 

Příspěvky v knihách:

Baroš, Jiří 2020. Konstitucionalismus. In: Filosofie práva. Eds. Tomáš Sobek a Martin Hapla. Brno: Nugis Finem Publishing, s. 251-277. 

Baroš, Jiří, Dufek, Pavel, Kosař, David 2020. Unpacking the separation of powers. In: New Challenges to the Separation of Powers. Eds. Antonia Baraggia, Cristina Fasone and Luca Pietro Vanoni. Cheltenham: Edwar Elgar, s. 124-143.

Dufek, Pavel, Baroš, Jiří, Bláhová, Sylvie, Křepelová, Tereza, Taufar, Patrik 2019. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. Praha: SLON.

Baroš, Jiří 2018. Lidská důstojnost a morální tradice. In: Lidská práva v mezikulturních perspektivách. Ed. Petr Agha. Praha: Academia, s. 35-54.

Baroš, Jiří 2017. Suverenita u Rousseaua. In: Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Eds. Vojtěch Belling a Lukáš Kollert. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, s. 52-74.

Holzer, Jan, Molek, Pavel, Baroš, Jiří, Dufek, Pavel, Mochťak, Michal, Pospíšil, Ivo, Preclík, Petr, Smekal, Hubert 2016. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. Krakow: Osrodek Mysli Polityczne.

Baroš, Jiří, Dufek, Pavel, Varga, Oskar 2015. Islám a liberální demokracie: k podmínkám možnosti vzájemného soužití. In: Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Ed. Miroslav Mareš. Brno: CDK a MU, s. 19-51.

Baroš, Jiří, Pospíšil, Ivo 2015. Ústavní pořádek. Komentář k čl. 112 Ústavy České republiky. In: Ústava České republiky - komentář. Eds. Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna. Praha: Wolters Kluwer, s. 1110-1134.

Baroš, Jiří 2014. Soužití demokracie a konstitucionalismu. Teoretická východiska a česká praxe. In: Demokracie jako hodnota a problém II. Ed. Marie Holá. Liberec: Technická univerzita, s. 29-39.

Baroš, Jiří, Dufek, Pavel 2014. Filosofické prameny lidských práv. In: Lidská práva v mezinárodních vztazích. Eds. Pavel Dufek a Hubert Smekal. Praha: Wolters Kluwer, s. 27-56.

Baroš, Jiří, Dufek, Pavel 2014. Lidská práva: Základní pojmosloví. In: Lidská práva v mezinárodních vztazích. Eds. Pavel Dufek a Hubert Smekal. Praha: Wolters Kluwer, s. 57-86.

Baroš, Jiří 2013. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva. In: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Eds. Jan Holzer a Pavel Molek. Praha: SLON, s. 104-124.

Baroš, Jiří 2013. Od ústavní demokracie k ústavnímu soudnictví. In: Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politika (nejen) v časech krize. Eds. Hubert Smekal a Ivo Pospíšil. Brno: MU, s. 34-51.

Baroš, Jiří, Dufek, Pavel 2013. Teorie lidských práv. In: Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. Eds. Jan Holzer a Pavel Molek. Praha: SLON, s. 75-103.

Baroš, Jiří 2012. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně. Komentář k čl. 1 Listiny základních práv a svobod. In: Listina základních práv a svobod – komentář. Eds. Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Praha: ASPI Wolters Kluwer, s. 55-78.

Baroš, Jiří 2012. Způsobilost mít práva. Komentář k čl. 5 Listiny základních práv a svobod. In: Listina základních práv a svobod – komentář. Eds. Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Praha: ASPI Wolters Kluwer, s. 141-149.

Filip, Aleš, Baroš, Jiří (eds.) 2012. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Baroš, Jiří 2011. Právník: osudy ústavního soudce Vladimíra Čermáka. In: Člověk na Moravě ve 2. polovině 20. století. Eds. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Denisa Nečasová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 52-63.

Baroš, Jiří (ed.) 2009. Vladimír Čermák – člověk, filosof a soudce. Brno: Masarykova univerzita. 

 

Studie a články – politologie a právo:

Baroš, Jiří 2021. Katolické výhrady vůči liberálnímu chápání svobody a sociálního řádu. Studia theologica, vol. XXIII, no. 2, s. 79-100.

Baroš, Jiří 2021. Perfekcionistická kritika liberalismu veřejného rozumu. Argumenty neliberálních perfekcionistů. Filosofický časopis, vol. LXIX, no. 2, s. 231–250.

Baroš, Jiří 2021. Whose Public Reason? Which Justification of Laws? A Natural Law Response, Revue de Métaphysique et de Morale, vol. CXI, no. 4, s. 507-524.

Baroš, Jiří 2020. John Courtney Murray a problematika veřejného konsensu. Communio, vol. XXIV, no. 3, s. 337–349.

Kosař, David, Baroš, Jiří, Dufek, Pavel 2019. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review, vol. XV, no. 3, s. 427-461.

Baroš, Jiří 2018. Krize liberální demokracie a pojem společného dobra. Studia theologica, vol. XX, no. 2, s. 129-149.

Baroš, Jiří 2017. John Courtney Murray a Dignitatis Humanae, Communio, vol. XXI, no. 3, s. 100-111.

Baroš, Jiří 2017. Náboženská svoboda v krizi. Právník, vol. CLVI, no. 8, s. 707-720.

Baroš, Jiří 2017. Subsidiarita: od teoretického konceptu k praktické zkušenosti. Studia theologica, vol. XIX, no. 2, s. 1-22. 

Baroš, Jiří 2016. Američtí katoličtí intelektuálové proti liberalismu. Kontexty, vol. VIII, no. 2, s. 53-58.

Baroš, Jiří 2016. O vnitřních limitech ústavních demokracií. Jurisprudence, vol. XXV, no. 3, s. 19-26.

Baroš, Jiří 2016. Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Marek Vlha: Český antiklerikalismus (recenze). Středoevropské politické studie, vol. XVII, no. 2-3, s. 285-290.

Baroš, Jiří 2016. Staří v. moderní a konzervatismus Edmunda Burka. Studia historica Brunensia, vol. 63, no. 2, s. 105-111.

Baroš, Jiří 2015. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia, vol. XII, no. 2, s. 83-106.

Baroš, Jiří 2014. Blokker, Paul: New Democracies in Crisis? (recenze). Středoevropské politické studie, vol. XVI, no. 4, s. 345-353.

Baroš, Jiří 2013. Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu. Časopis pro právní vědu a praxi, vol. XXI, no. 1, s. 1-10.

Baroš, Jiří 2013. Dělba moci jako nástroj konstitucionalismu. Jurisprudence, vol. XXII, no. 7, s. 11-16.

Baroš, Jiří 2013. Liberalismus a náboženská svoboda. Revue církevního práva, vol. XIX, no. 2, s. 19-30.

Baroš, Jiří 2012. Politická moc a ústavní demokracie. Za konzervatismus ústavních forem. Kontexty, vol. IV, no. 3, s. 8-12.

Baroš, Jiří 2012. Velikost a bída (lidských) práv: katolický pohled. Církevní dějiny, vol. IV, no. 1, s. 15-30.

Baroš, Jiří 2011. Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou. Časopis pro právní vědu a praxi, vol. XIX, no. 1, s. 1-10. 

Baroš, Jiří 2010. Člověk Čermák. Universitas, vol. 43, no. 1, s. 65-66. 

Baroš, Jiří 2010. Philippe Raynaud: Le juge et le philosophe (recenze). Středoevropské politické studie, vol. XII, no. 2-3, s. 202-208.

Baroš, Jiří 2010. Postmoderní augustiniánský tomismus a moderní kultura. Kontexty, vol. II, no. 1, s. 38-44.   

Baroš, Jiří 2010. Právo nebo lidská práva? O původu lidských práv. Jurisprudence, vol. XIX, no. 2, s. 24-31. 

Baroš, Jiří 2009. Hodnotový aristokrat Vladimír Klokočka. CEVRO revue, no. 12, s. 23. 

Baroš, Jiří 2009. K základům současných právních sporů o lidskou důstojnost. Teologické texty, vol. XX, no. 3, s. 126-128. 

Baroš, Jiří 2009. K pojmu tolerance u J. H. H. Weilera. Teologické texty, vol. XX, no. 3, s. 147-149. 

Baroš, Jiří 2009. Koncept státu: jak jej chápat, jak jej vymezit? Global Politics, vol. 8, no. 1.

Baroš, Jiří 2009. Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi, vol. XVII, no. 2, s. 104-109.  

Baroš, Jiří 2009. Křesťanská modernita? Kontexty, vol. I, no. 3, s. 62-68. 

Baroš, Jiří 2008. K základům společenskovědní reflexe o státu. Global Politics, vol. 7, no. 2-3.

Baroš, Jiří 2008. Michel Villey: La formation de la pensée juridique moderne (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi, vol. XVI, no. 2, s. 183-185.

Baroš, Jiří 2008. Přemysl Rosůlek a kol. Politická filosofie. Aktuální problémy (recenze). Středoevropské politologické studie, vol. X, no. 2-3, s. 288-291.

Baroš, Jiří 2008. Vladimír Čermák – filosof soudcem. CEVRO revue, no. 6-7, s. 25. 

Baroš, Jiří 2007. K příčinám krize sociálního státu podle Pierra Rosanvallona. Global Politics, vol. 6, no. 2-3.

Baroš, Jiří 2006. Francouzský model laického státu. Revue Politika, vol. IV (XVII), no. 9, s. 34-36.

Baroš, Jiří 2006. Globalizace a její sociální rozměr. Listy: dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, vol. XXXVI, no. 4, s. 45-47.

Baroš, Jiří 2006. Kam zařadit Unii pro lidové hnutí (UMP)? Global Politics, vol. 5, no. 2-3.

Baroš, Jiří 2006. Marek Hrubec, ed.: Globální spravedlnost a demokracie (recenze). Politologický časopis, vol. XIII, no. 3, s. 366-370.

Baroš, Jiří 2006. Neúspěch budování státu v Africe. Mezinárodní politika, vol. XXX, no. 5, s. 36-38.

Baroš, Jiří 2006. Philippe Braud : Violences politiques (recenze). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, vol. V, no. 2, s. 46-48.

Baroš, Jiří 2006. Postoj francouzských politických stran k evropské integraci. Global Politics, vol. 5, no. 4.

Baroš, Jiří 2006. Proč je Afrika chudá ? Nastínění několika důležitých konceptů při hledání příčin chudoby Afriky. Global Politics, vol. 5, no. 1. Článek vyšel v pozměněné a zkrácené verzi v Literárních novinách (vol. XVII/XVIII, no. 52/1, s. 4) dne 27. 12. 2006.

Baroš, Jiří 2006. Spor o původ a legitimitu kapitalismu. Distance: revue pro kritické myšlení, vol. IX, no. 2, s. 30-39.

Baroš, Jiří 2006. Teorie spravedlnosti na transnacionální úrovni. Politologický časopis, vol. XIII, no. 1, s. 99-116.

Baroš, Jiří 2005. K základům koncepce spravedlivé polis u Platóna a Aristotela. Distance – revue pro kritické myšlení, vol. VIII, no. 3, s. 66-75.

 

Články a svědectví – křesťanství:

Filip, Aleš, Baroš, Jiří 2020. „Mé srdce, pro co jsi bilo, to tě k Bohu ponese!“ Před deseti lety odešel Stanislav Krátký. Kontexty, roč. 12, č. 6, s. 50-51.

Baroš, Jiří, Musilová, Petra 2015. Svoboda potřebuje společenství. ChristNet 7. 3. 2015.

Baroš, Jiří 2012. Subsidiarita: alternativa pro dnešní politiku. ChristNet 27. 3. 2012.

Baroš, Jiří 2011. Dopis Jiřího Baroše Juliánovi Carrónovi. Clonline.cz. 6. 5. 2011.

Baroš, Jiří 2011. Svědčit o podstatném. Clonline.cz. 27. 11. 2011.

Baroš, Jiří 2010. Bratři Karamazovi. Clonline.cz. 25. 9. 2010.

Baroš, Jiří 2010. Inkarnace křesťanství. ChristNet 11. 5. 2010.

Baroš, Jiří 2010. O vděčnosti (v) církvi. ChristNet 3. 2. 2010.

Baroš, Jiří 2010. Viděl jsem kněze, jak mu tekly slzy. ChristNet 15. 11. 2010.

Baroš, Jiří 2009. Benedetto XVI ci guida a comprendere la realtà. Avvenire, 29 settembre 2009.

Baroš, Jiří 2009. Být církví neznamená pro církev něco dělat. ChristNet 6. 1. 2009.

Baroš, Jiří 2008. Hlavním nepřítelem křesťanství je individualismus. ChristNet 15. 5. 2008.

Baroš, Jiří 2008. Je křesťanství jen hobby? ChristNet 1. 10. 2008.

Baroš, Jiří 2008. Je 6. přikázání dnes ještě důležité? ChristNet 2. 6. 2008.

Baroš, Jiří 2008. Mlčíme o podstatném, mluvíme o banálnímChristNet 25. 6. 2008.

Baroš, Jiří 2008. Pohádky pro děti – a co pro dospělé? ChristNet 10. 12. 2008

Baroš, Jiří 2008. Pražské jaro znovu ožije v Itálii. Začíná Meeting Rimini, velká kulturní událost v Itálii pořádaná křesťany. ChristNet 21. 8. 2008. 

Baroš, Jiří 2008. Řeč Jiřího Baroše na duchovních cvičeních 9. 2. 2008. Clonline.cz.

Baroš, Jiří 2007. Povídání Jiřího Baroše o brněnské škole komunity v Praze na Vyšehradě po zádušní mši sv. za dona Giussaniho 4. března 2007. Clonline.cz.

Baroš, Jiří 2007. Svědectví Jiřího Baroše po prázdninách vysokoškoláků Campestrin di Fassa 1.-7. července 2007. Clonline.cz

Baroš, Jiří 2006. Katolická církev na pařížských předměstích. ChristNet 24. 10. 2006.

Baroš, Jiří 2006. Slavná psychoanalytička vedla konferenci v Notre-Dame. ChristNet 28. 3. 2006.

Baroš, Jiří 2006. Svědectví Jiřího Baroše ze Šlapanic: 10. výročí 25. listopadu 2006. Clonline.cz.  

Baroš, Jiří 2005. Média, registrované partnerství a křesťanství. ChristNet 21. 12. 2005.

 

Přednášky a diskuse:

9. 9. 2021. Konstitucionalismus společného dobra a výzvy pandemie. VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy, Brno 9.-10.9.2021. 

14. 7. 2021. A Sketch of Dialectical Engagement between Natural Law Tradition and Public Reason Liberalism. ISME 2021: Practical Rationality and Human Difference. The 14th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry, 12.-15. 7. 2021.

26. 8. 2020. Political Theorists on the Bench: Constitutional Review as a Practice of Political Theory. ECPR's Virtual General Conference, 24.- 28. 8. 2020.

12. 6. 2020. Konstitucionalismus a liberalismus. Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

4. 12. 2019. Krize liberální demokracie. Rozprava nad skleničkou Studentské sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

26. 9. 2019. Thomism v. Public Reason Liberalism. CEPSA 2019 Annual Conference, Pécs 26.- 27. 9. 2019.

5. 9. 2019. Catholic Natural Law Tradition vs Public Reason Liberalism. 13th ECPR General Conference, Wrocław 4. - 7. 9. 2019.

6. 6. 2019. Některé problematické aspekty liberalismu veřejného rozumu. Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

13. 10. 2018. Lidská důstojnost, autonomie a aktuální změny v rodinném právu – případ sňatku osob stejného pohlaví. Spolek křesťanských právníků, Brno.

14. 9. 2018. Common Good Constitutionalism and the Crisis of Liberal Democracy. CEPSA 2018 Annual Conference, Banská Bystrica 13.- 14. 9. 2018.

8. 6. 2018. Dvě konkurenční verze morálního zkoumání a lidská důstojnost. Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

24. 5. 2018. Morální tradice a lidská důstojnost: spor o základ lidských práv. XII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, Právnická fakulta Univerzity Palackého.

8. 3. 2018. Církve jako politický hráč. Diskuse s Tomášem Petráčkem a Martinem Holíkem pořádaná Mladými lidovci a Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku ve spolupráci s Nadací Hannse Seidela.

27. 2. 2018. Hostina obdarovaných. Představení nového vydání Otázky demokracie prof. Vladimíra Čermáka. Divadlo Husa na provázku v Brně.

2. 6. 2017. Problémy s právním konstitucionalismem a hledání alternativ. Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

22. 5. 2017. Separation of Powers and Politics in Central Europe. Příspěvek na mezinárodní konferenci The Separation of Powers. A Global Constitutional Dialogue, University of Milan (spolu s Pavlem Dufkem a Davidem Kosařem).

27. 4. 2017. Human Dignity, and Religious Freedom in Times of Crisis: A View from the Laboratory of Secularization. III Jornada internacional sobre Libertad de Creencias. La libertad religiosa entre migraciones y fronteras. Universidad de Zaragoza. Facultad de Derecho.

20. 3. 2017. Náboženství a politika v současnosti. Diskuse Marka Čejky s Jiřím Barošem. Praha / Fórum pro architekturu a média. Brno, Husova 18a.

15. 9. 2016. Kulturní krize liberální demokracie a náboženská svoboda. Příspěvek na 22. ročníku konference Církev a stát pořádané Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy university ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

9. 9. 2016. The Status of Religious Freedom in the Laboratory of Secularization. 10th ECPR General Conference, Praha 7. - 10. 9. 2016.

3. 6. 2016. Between Statesmen and Demagogues: Leadership in Political Theory. CEPSA 2016 Annual Conference, Lublaň 3. - 4. 6. 2016.

12. 4. 2016. Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv. Příspěvek na workshopu Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní konstelace, který uspořádalo Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

26. 11. 2015. Limity ústavní demokracie - konceptuální východiska. Příspěvek na konferenci Suverenita a problém krize. Reflexe krizového vládnutí v rámci nadnárodního uskupení pořádané Katedrou politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 27. 11. 2015.

5. 6. 2015. Jak porozumět konceptu lidské důstojnosti? Přínos genealogie a architektury právních konceptů. Mezinárodní konference Weyrův den právní teorie pořádaný Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

20. 5. 2015. Adopce dětí homosexuálními páry, aneb práva LGBT v ústavní demokracii. Debatní seminář s Kateřinou Šimáčkovou, Janem Wintrem a Janem Kozubíkem pořádaný Centrem pro lidská práva a demokratizaci. 

6. 5. 2014. Lidská práva, důstojnost a morální tradice. Příspěvek na konferenci Demokratizace a lidská práva pořádané Mezinárodním politologickým ústavem a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s portálem EurActiv a Fakultou sociálních studií.

10. 9. 2013. Proměny liberalismu a jeho přístupu k náboženství. Příspěvek na 19. ročníku konference Církev a stát pořádané Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy university ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

19. 10. 2012. Soužití demokracie a konstitucionalismu: teoretická východiska a česká praxe. Příspěvek na konferenci DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM II na Technické univerzitě v Liberci. 

7. 12. 2011. Lidskost lidských práv. Debatní večer s Janem Sokolem, Václavem Malým, Jiřím Hanušem a Mikulášem Vymětalem. Dominikánská 8, Praha. 

16. 2. 2011. Prezentace knihy Náboženský smysl dona Giussaniho. Akademické triduum Biskupského gymnázia v Brně.

16. 11. 2010. Bratři Karamazovi. Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí v Brně.

8. 10. 2009. Symposium Vladimír Čermák. Divadlo Husa na provázku v Brně.

 

Připravuje se:

Baroš, Jiří 201X. Antonín Procházka. In: Encyklopedie českých právních dějin (heslo).

Baroš, Jiří 201X. Vladimír Čermák. In: Encyklopedie českých právních dějin (heslo).

Tomaštík, Ján, Baroš, Jiří 202X. Navzdory své rétorice liberál? K MacIntyrově politice společného dobra, Studia theologica, vol. XXIV, no. X, s. XX-XX.

Zobrazeno 89×

Komentáře

Zákon

O lidskosti lidských práv - fotografie z večera: http://cadell.rajce.idnes.cz/LIDSKOST_LIDSKYCH_PRAV/

Zákon

13. Akademické triduum na Bigy - fotografie z akce: http://www.bigy.cz/obsah/13-akademicke-triduum?photo=78&part=6

Zákon

Vyjádření Tomáše kardinála Špidlíka k článku K základům současných právních sporů o lidskou důstojnost - návrh na na cenu Oto Mádra 2010: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2010-1/Cena-Oto-Madra-2010-vyhlaseni-viteze.html

Zákon

Článek Proč je Afrika chudá? patřil mezi nejnavštěvovanější články v posledních pěti letech časopisu Global Politics - http://www.globalpolitics.cz/clanky/deset-let-global-politics

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio