O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Křesťanství a modernita: východiska debaty (plány šesti přednášek a další přílohy)

19. 5. 2011 15:19
Rubrika: Nezařazené

Zde najdete plány šesti přednášek, které jsem měl v kurzech Křesťanství a politika (Křesťanství jako příběh a struktura, Křesťanský model lidského já. Společenství církve, Křesťanská modernita) a Základy politické modernity (Staří versus moderní, Charles Taylor a etika autenticity, Alasdair MacIntyre a příběh o ztrátě ctnosti) na Fakultě sociálních studií MU v Brně na podzim roku 2010. Připojeny jsou i 2 přílohy (Radikální ortodoxie a Velké postavy katolické teologie).

 

Křesťanství jako příběh a struktura

Úvod – Dostojevskij a Nietzsche: dva velcí proroci moderní doby

I. Křesťanství a životní příběhy lidí. Příklad Bratrů Karamazových

- zkušenost démonického (Fjodor a Ivan)

- hledání a nacházení štěstí (Aljoša a Míťa)

- příběh starce Zosimy

II. Křesťanství jako náboženství. Příběh světa

- způsoby zobrazování Boha (imanentní Bůh, vzdálený a skrytý Bůh a transcendentní Bůh teizmu)

- co je křesťanství? (základní pojmy křesťanského myšlení : stvoření, zjevení, vtělení, vzkříšení a Nejsvětější Trojice a církev)

 

Povinná literatura :

Dostojevskij, Fjodor Michajloviš 2009. Bratři Karamazovi. Praha: Rozmluvy.

Doporučená literatura :

Berkman, John, Cartwright, Michael G. 2001. The Hauerwas Reader. Durham: Duke University Press.

Franzen, August 2006. Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Gazzaniga, Jean-Louis, Ségur, Philippe 2005. „Église“. In: Dictionnaire de philosophie politique. Dir. Philippe Raynaud et Stéphane Rials. Paris: Presses Universitaires de France, 217-221.

Hart, David Bentley 2007. The Story of Christianity. London: Quercus.

Hart, David Bentley 2009. Atheist Delusions. New Haven: Yale University Press.

Kasper, Walter 2003. Uvedení do víry. Svitavy: Trinitas.

Lilla, Mark 2007. The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: Knopf.

Lubac, Henri de 1998. The Drama of Atheist Humanism. San Francisco: Ignatius Press.

Novak, Michael 1995. Vyznání katolíka. Brno: CDK.

Ratzinger, Joseph 2007. Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Skalický, Karel 1996. "Křesťanství a evropská civilizace." In: Za naději a smysl. Praha: Zvon, 27- 77.

Tresmontant, Claude 1994. Základní pojmy křesťanské metafyziky. Praha, Řím: Aula a Křesťanská akademie.

Tresmontant, Claude 1997. „Existuje křesťanská filosofie?“ In: Teodicea neboli otázka zla. Košice: Knižná dielna Timotej, 27-69.

Tresmontant, Claude 2000. Základy teologie. Brno: Barrister & Principal.

Williams, Rowan 2008. Dostoevsky. Language, Faith and Fiction. Waco: Baylor University Press.

Zelenka, Petr (režie) 2008. Karamazovi.

 

 

Křesťanský model lidského já. Společenství církve

Úvod – Modernita je primárně liberální, ale…

I. Modely lidského já podle různých morálních tradic

- liberální (osvícenská), romantická (nietzscheovská) a klasická (tomistická) tradice

- má etika autenticity smysl pro transcendenci?

II. Křesťanská morálka

- je primárně pokusem odpovědět na aspirace lidského srdce

- 2 období: první motivované otázkou po štěstí, druhé koncentrované (příliš) na zákon

- 5 základních inklinací člověka (dobro, sebezáchova, manželství, poznání pravdy, život ve společnosti)

III. Církev

- je společenstvím věřících, kteří budují Kristovo tělo

- vpád juridismu, církev jako hierarchický systém

- existence církve jako politický problém…

 

Povinná literatura :

Pinckaers, Servais 2003. Morality: The Catholic View. South Bend: St. Augustine´s Press.

Doporučená literatura :

Baroš, Jiří 2010. "Postmoderní augustiniánský tomismus a moderní kultura". Kontexty, 1, 38-44.

Bergman, John, Titus, Craig Steven (eds.) 2005. The Pinckaers Reader: Renewing Thomistic Moral Theology. Washington: Catholic University of America Press.

Congar, Yves 1995. Za církev sloužící a chudou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Dumont, Louis 1991. Essais sur l´individualisme. Paris: Seuil.

Elshtain, Jean Bethke 2008. Sovereignty: God, State, and Self. New York: Basic Books.

Giussani, Luigi 2001. Náboženský smysl. Praha: Nové Město.

Hadjadj, Fabrice 2009. La Foi des démons ou l'athéisme dépassé. Paris: Salvator.

Knight, Kelvin (ed.) 1998. The MacIntyre Reader. Notre Dame: University of Notre Dame Press

Lubac, Henri de 1995. Katolicismus. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Lubac, Henri de 2010. Meditace o církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

MacIntyre, Alasdair 1988. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MacIntyre, Alasdair 1990. Three Rival Versions of Moral Enquiry. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MacIntyre, Alasdair 1999. Dependent Rational Animals. Chicago and La Salle. Open Court.

Pinckaers, Servais 2007. Les sources de la morale chrétienne : Sa méthode, son contenu, son historie. Paris: Cerf.

Pinckaers, Servais 2007. Plaidoyer pour la vertu. Paris: Parole et Silence.

Pinckaers, Servais 2009. Passions et vertu. Paris: Parole et Silence.

Rowland, Tracey 2003. Culture and the Thomist Tradition. London: Routledge.

Taylor, Charles 1989. Sources of the self: the making of the modern identity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Taylor, Charles 2001. Etika autenticity. Praha: OIKOYMENH.

Velek, Josef (ed.) 1997. Etika autonomie a autenticity. Praha: FILOSOFIA.

 

Křesťanská modernita ?

Úvod – Co je modernita? Staří a moderní

I. Francouzská debata

I. 1 Odkouzlení světa nebo teologicko-politický problém

- náboženství jako záporný vztah člověka společenského k sobě samému (Gauchet)

- křesťanství jako přehodnocení principu náboženství: nemožnost skloubit přirozené s nadpřirozeným, duchovní a časnou moc; zrod pozemské soběstačnosti (Gauchet)

- principy moderní politiky vznikly v přímé opozici vůči křesťanství (Manent): vynález absolutní monarchie

I. 2 Machiavelli, Hobbes a založení liberálního řádu

- učitelé podezření a snaha o diskreditaci dobra; dobro jako základ politiky selhalo, je třeba ji proto založit na zlu (strach ze smrti)

II. Anglosaská debata

III. 1 Mark Lilla a Charles Taylor

- moderní epikureizmus a snaha o rozložení teologicko-politického komplexu

- sekulární věk a možnost exkluzivního humanismu

III. 2 John Milbank a kritika sekulárního rozumu

- nahodilost liberalismu

- teologická konstrukce moderní politiky

III. 3 Michael Allen Gillespie (rozbor textu)

 

Povinná literatura :

Gillespie, Michael Allen 2008. The Theological Origins of Modernity. Chicago: The University of Chicago Press.

Manent, Pierre 1994. An intellectual history of liberalism. Princeton: Princeton University Press.

Doporučená literatura :

Baroš, Jiří 2009. "Křesťanská modernita?" Kontexty, 3, 62-68.

Gauchet, Marcel 2004. Odkouzlení světa. Brno: CDK.

Gauchet, Marcel 2005. La religion dans la démocratie. Paris: Gallimard.

Gauchet, Marcel 2006. Dějinný úděl (rozhovory s Françoisem Azouvim a Sylvainem Pironem). Brno: CDK.

Habermas, Jürgen 2006. „Religion in Public Sphere.“ European Journal of Philosophy 14:1, 1-25.

Heft, James L. (ed.) 1999. A Catholic Modernity?: Charles Taylor's Marianist Award Lecture, with responses by William M. Shea, Rosemary Luling Haughton, George Marsden, and Jean Bethke Elshtain. Oxford: Oxford University Press.

Insole, Christopher J. 2004. „Against Radical Orthodoxy: The Dangers of Overcoming Political Liberalism.“ Modern Theology, 20:2, 213-241.

Lilla, Mark 2007. The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West. New York: Knopf.

Manent, Pierre 1998. The City of Man. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 2008. Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě. Brno: CDK.

Milbank, John 2004. „The Gift of Ruling: Secularization and Political Authority.“ New Blackfriars, 996, 212-238.

Milbank, John 2006. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Tavoillot, Pierre-Henri 2005. „Nezařaditelný Marcel Gauchet.“ Teologie & Společnost, 5, 34-36.

Taylor, Charles 1994. „Liberální politika a veřejnost.“ In: Liberální společnost. Ed. Krzysztof Michalski. Praha: FILOSOFIA, 17-53.

Taylor, Charles 2004. Modern social imaginaries. Durham: Duke University Press.

Taylor, Charles 2007. A Secular Age. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

 

Staří versus moderní

Úvod – Staří versus moderní a teologicko-politický problém

I. Příběh Leo Strausse

- politická filosofie a politická věda

- tři vlny modernity

II. Eric Voegelin a imanentizace křesťanského eschatonu

- Joachim de Fiore a eschatologie říše

- gnosticismus jako podstata modernity

III. Pierre Manent a specifičnost moderního člověka

- demokracie a lidská přirozenost

- intelektuální historie liberalismu

 

Povinná literatura :

Manent, Pierre 2009. Liberalismus v politických dějinách Evropy. Kontexty, 3.

Strauss, Leo 1995. „Co je to politická filosofie?“ In: Eseje o politické filosofii, Praha: OIKOYMENH.

Doporučená literatura :

Ballestrem, Karl, Ottmann, Hennig (eds.) 1993. Politická filosofie 20. století. Praha: OIKOYMENH.

Bouretz, Pierre 2009. „Leo Strauss a jeho odkaz“. In: Svědkové budoucího času III. Praha: OIKOYMENH, 7-181.

Crowther, Ian 1993. „Eric Voegelin.“ In: Konzervativní myslitelé. Ed. Roger Scruton. Brno: CDK, 141-155.

Manent, Pierre 1994. An intellectual history of liberalism. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 1998. The City of Man. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 2007. Proč existují národy. Brno: CDK.

Sandoz, Ellis 1981. The Voegelinian revolution: a biographical introduction. Baton Rouge: Lousiana State University Press.

Strauss, Leo 1953. Natural Rights and History. Chicago: University of Chicago Press,

Strauss, Leo 1995. Liberalism ancient and modern. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 2000. On Tyranny. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 2007. Obec a člověk. Praha: OIKOYMENH.

Udoff, Alan 1991. Leo Strauss’s thought: toward a critical engagement. Boulder: Lynne Rinner Publications.

Voegelin, Eric 1998. Vzpomínky na život a filosofii. Brno: CDK.

Voegelin, Eric 2000. Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti. Praha: Mladá fronta.

Voegelin, Eric 2000. Nová věda o politice. Brno: CDK.

 

Charles Taylor a etika autenticity

Úvod – Pokus o komunitaristickou redefinici liberalismu

I. Taylorova morální ontologie a její politické implikace

- situovanost (Hegel) a moderní identita

- Taylorova překročení liberalismu (komunitaristicky a republikánsky orientovaná politika)

II. Neduhy moderny a etika autenticity

- individualismus (rozbor textu)

- instrumentální rozum

- fragmentace

 

Povinná literatura :

Taylor, Charles 2001. Etika autenticity. Praha: OIKOYMENH.

Doporučená literatura :

Abbey, Ruth 1991. Charles Taylor. Princeton: Princeton University Press.

Fraser, Ian 2007. Dialectics of the Self: Transcending Charles Taylor. Exeter: Imprint Academic.

Garbowski, Christopher, Hudzik, Jan and Klos, Jan 2009. Charles Taylors Vision of Modernity: Reconstructions and Interpretations. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Gutmanová, Amy (ed.) 2001. Charles Taylor: Multikulturalismus: zkoumání politiky uznání. Praha: FILOSOFIA.

Taylor, Charles 1989. Sources of the self: the making of the modern identity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Taylor, Charles 1994. „Liberální politika a veřejnost.“ In: Liberální společnost. Ed. Krzysztof Michalski. Praha: FILOSOFIA, 17-53.

Taylor, Charles 1995. Omyl negativní svobody. Filosofický časopis, 5, 795-814.

Taylor, Charles 1995. Philosophical arguments. Cambridge. Mass.: Harvard University Press.

Taylor, Charles 1997. Hegel. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Charles 1997. „Nedorozumění v diskusi mezi liberály a komunitaristy.“ In: Současná politická filosofie. Ed. János Kis. Praha: OIKOYMENH, 473-492.

Taylor, Charles 1998. Hegel and modern society. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, Charles 2004. Modern social imaginaries. Durham: Duke University Press.

Taylor, Charles 2007. A Secular Age. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Taylor, Charles 2011. Dilemmas and Connections: Selected Essays. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Tully, James (ed.) 1994. Philosophy in an age of pluralism: the philosophy of Charles Taylor in question. Cambridge: Cambridge University Press.

Velek, Josef (ed.) 1997. Etika autonomie a autenticity. Praha: FILOSOFIA.

Web:

Electronic bibliography of works by and about Charles Taylor  - http://www.nd.edu/~rabbey1/

 

Alasdair MacIntyre a příběh o ztrátě ctnosti

Úvod – Od marxizmu k tomizmu

I. Ztráta ctnosti

- morální nepořádek a emotivismus

- pojem praxe a koncepce ctností (rozbor textu)

- jednota lidského života a pojem tradice (rozbor textu)

- politika podle MacIntyra

II. Pokračovatelé a kritici

- Stanley Hauerwas a radikální ortodoxie (John Milbank)

- Jeffrey Stout, nový tradicionalismus a demokracie jako tradice

 

Povinná literatura :

MacIntyre, Alasdair 2004. Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENH.

Doporučená literatura :

Blackledge, Paul, and Knight, Kelvin (eds.) 2011. Virtue and Politics: Alasdair MacIntyre's Revolutionary Aristotelianism. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Cunningham, Lawrence S. (ed.) 2009. Intractable Disputes about the Natural Law: Alasdair MacIntyre and Critics. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Dupré, Louis 1993. Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture. New Haven: Yale University Press.

Hauerwas, Stanley 2001. The Hauerwas Reader. Eds. John Berkman and Michael Cartwright. Durham and London: Duke University Press.

Horton, John, Mendus, Susan (eds.) 1995. After MacIntyre: Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Knight, Kelvin (ed.) 1998. The MacIntyre Reader. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Knight, Kelvin 2007. Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre. Cambridge: Polity.

Kuna, Marián 2010. Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Lutz, Christopher Stephen 2009. Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre: Relativism, Thomism, and Philosophy. Lanham: Lexington Books.

Lutz, Christopher Stephen 2012. Reading Alasdair MacIntyre's After Virtue. New York: Bloomsbury.

MacIntyre, Alasdair 1971. Marxism and Christianity. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.

MacIntyre, Alasdair 1988. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MacIntyre, Alasdair 1990. Three Rival Versions of Moral Enquiry. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MacIntyre, Alasdair 1997. „Je patriotismus ctností?“ In: Současná politická filosofie. Ed. János Kis. Praha: OIKOYMENH, s. 447-464.

MacIntyre, Alasdair 1999. Dependent Rational Animals. Chicago and La Salle: Open Court.

MacIntyre, Alasdair 2009. God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition. Lanham: Rowman & Littlefield.

McMylor, Peter 1993. Alasdair MacIntyre: Critic of Modernity. London: Routledge.

Milbank, John 2006. Theology and Social Theory. Oxford: Blackwell.

Murphy, Mark C. (ed.) 2003. Alasdair MacIntyre. Cambridge: Cambridge University Press.

Perreau-Saussine, Emile 2005. Alasdair MacIntyre : une biographie intellectuelle. Introduction aux critiques contemporaines du libéralisme. Paris: Puf.

Rowland, Tracey 2003. Culture and the Thomist Tradition. London: Routledge.

Stout, Jeffrey 2001. Ethics after Babel: The Languages of Morals and Their Discontents. Princeton: Princeton University Press.

Stout, Jeffrey 2005. Democracy and Tradition. Princeton: Princeton University Press.

Tugendhat, Ernst 2004. Přednášky o etice. Praha: OIKOYMENH.

 

Příloha 1: Radikální ortodoxie

John Milbank:

Milbank, John 1997. The Word Made Strange: Theology, Language, Culture. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Milbank, John, Pickstock, Catherine, Ward, Graham (eds.) 1998. Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge.

Milbank, John, Pickstock, Catherine 2001. Truth in Aquinas. London: Routledge.

Milbank, John 2003. Being Reconciled: Ontology and Pardon. London: Routledge.

Milbank, John, Wyschogrod, Edith, Ward, Graham 2003. Theological Perspectives on God and Beauty. London: Trinity Press International.

Milbank, John 2005. The Suspended Middle: Henri De Lubac And The Debate Concerning The Supernatural. London. SCM Press.

Milbank, John, Creston, Davis, Zizek, Slavoj 2005. Theology and the Political: The New Debate. Durham: Duke University Press.

Milbank, John 2006. Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Milbank, John 2008. The Legend of Death: Two Poetic Sequences.London: Cascade Books.

Milbank, John 2009. The Future of Love: Essays in Political Theology. London: Cascade Books.

Milbank, John, Oliver, Simon (eds.) 2009. The Radical Orthodoxy Reader. London: Routledge.

Milbank, John, Creston, Davis, Zizek, Slavoj 2009. The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? Harvard, Mass.: The MIT Press.

Milbank, John, Creston, Davis, Zizek, Slavoj 2010. Paul's New Moment: Continental Philosophy and the Future of Christian Theology. London: Brazos Press.

 

Phillip Blond:

Blond, Phillip (ed.) 1998. Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and Theology. London: Routledge.

Blond, Phillip 2010. Red Tory: How the Left and Right Have Broken Britain and How We Can Fix It. London: Faber & Faber.

Blog ResPublica.

 

Connor Cunningham:

Cunningham, Connor 2002. Genealogy of Nihilism. London: Routledge.

Cunningham, Connor, Candler, Peter (eds.) 2008. Belief and Metaphysics. London: SCM Press.

Cunningham, Connor, Candler, Peter (eds.) 2009. The Grandeur of Reason. London: SCM Press.

Cunningham, Connor 2010. Darwin's Pious Idea: Why the Ultra-Darwinists and Creationists Both Get It Wrong. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

 

Catherine Pickstock:

Milbank, John, Pickstock, Catherine, Ward, Graham (eds.) 1998. Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge.

Pickstock, Catherine 1998. After Writing: On the Liturgical Cosummation of Philosophy. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Milbank, John, Pickstock, Catherine 2001. Truth in Aquinas. London: Routledge.Tracey Rowland:

Rowland, Tracey 2003. Culture and the Thomist Tradition. London: Routledge.

Rowland, Tracey 2009. Ratzinger's Faith: The Theology of Pope Benedict XVI. Oxford: Oxford University Press.

Rowland, Tracey 2010. Benedict XVI: A Guide for the Perplexed. London: T & T Clark International.

 

Příloha 2: Velké postavy katolické teologie

Patristika:

Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford: Oxford University Press.

Fortin, Ernest 2011. Christianity and Philosophical Culture in the Fifth Century: The controversy about the Human Soul in the West. South Bend: St. Augustine´s Press.

Karfíková, Lenka 1997. Studie z patristiky a scholastiky. Praha: OIKOYMENH.

Karfíková, Lenka 2003. Studie z patristiky a scholastiky II. Praha: OIKOYMENH.

Karfíková, Lenka 2007. Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris. Praha: OIKOYMENH.

Karfíková, Lenka 2010. Ideje a slova. Studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi. Praha: OIKOYMENH.

Weinandy, Thomas G. 2007. Athanasius: A Theological Introduction. Aldershot: Ashgate.

 

Augustin:

Augustine and the Trinity. Cambridge: Cambridge University Press.

Augustine of Hippo: A Biography. Berkeley: University of California Press.

Augustine: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Augustine of Hippo: A Life. Oxford: Oxford University Press.

Karfíková, Lenka 2006. Milost a vůle podle Augustina. Praha: OIKOYMENH.

The Cambridge Companion to Augustine. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Scholastika:

Gilson, Étienne 1988. La Philosophie au Moyen Âge. Paris: Payot.

Gilson, Étienne 1989. L'esprit de la philosophie médiévale. Paris: Vrin.

Pieper, Josef 1993. Scholastika: osobnosti a náměty středověké filosofie. Praha: Vyšehrad.

Steenberghen, Fernand van 1990. Dějiny středověké filozofie. Praha: TRS.

 

Bernard z Clairvaux:

Aubé, Pierre 2003. Bernard de Clairvaux. Paris: Fayard.

Gilson, Étienne 2011. Saint Bernard : Un itinéraire de retour à Dieu. Paris: Cerf. 

 

Bonaventura:

Gilson, Étienne 2002. La Philosophie de Saint Bonaventure. Paris: Vrin.

Pospíšil, Ctirad Václav 2002. Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia. Brno: L. Marek.

 

Tomáš Akvinský:

Chenu, Marie-Dominique 2005. Saint Thomas d'Aquin et la Théologie. Paris: Seuil.

Finnis, John 1998. Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory. Oxford: Oxford University Press.

Gilson, Étienne 2000. Le thomisme. Paris: Vrin.

Kenny, Anthony 1993. Tomáš Akvinský. Praha: OIKOYMENH.

Kenny, Anthony 1997. Tomáš o lidském duchu. Praha: KRYSTAL OP.

Kerr, Fergus 2002. After Aquinas: Versions of Thomism. Oxford. Blackwell.

Kerr, Fergus 2009. Thomas Aquinas: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

The Cambridge Companion to Aquinas. Cambridge: Cambridge University Press.

McInerny, Ralph 1989. Saint Thomas Aquinas. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

McInerny, Ralph 2004. Aquinas. Oxford: Polity.

Nichols, Aidan 2003. Discovering Aquinas: An Introduction to His Life, Work, and Influence. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Pieper, Josef 1997. Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad.

Swieżawski, Stefan 1998. Nový výklad sv. Tomáše. Brno: Cesta.

 

Duns Scotus:

Boulnois, Olivier 1999. Être et représentation: Une généalogie de la méthaphysique moderne à l'époque de Duns Scot. Paris: Puf.

Gilson, Étienne 2002. Jean Duns Scot: Introduction a Ses Positions Fondamentales. Paris: Vrin.

Sondag, Gérard 2005. Duns Scot : La métaphysique de la singularité. Paris: Vrin.

Sousedík, Stanislav 1989. Jan Duns Scotus doctor subtilis: a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad.

The Cambridge Companion to Duns Scotus. Cambridge: Cambridge University Press.

 

William Ockham:

Adams, Marilyn McCord 1989. William Ockham. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Spade, Paul Vincent 1999. The Cambridge Companion to Ockham. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Hans Urs von Balthasar:

Balthasar: A Guide for the Perplexed. London: T & T Clark.

Schindler, David L. 1992. Hans Urs Von Balthasar: His Life and Work. San Francisco: Ignatius Press.

Schindler, David L. 2008. Love Alone Is Credible: Hans Urs Von Balthasar as Interpreter of the Catholic Tradition, Volume 1. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

Scola, Angelo 1995. Hans Urs Von Balthasar: A Theological Style. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company.

 

Henri de Lubac:

De Lubac: A Guide for the Perplexed. London: T & T Clark.

Milbank, John 2005. The Suspended Middle: Henri De Lubac and the Debate Concerning the Supernatural. London: SCM Press.

 

20. století:

Kerr, Fergus 2007. Twentieth-Century Catholic Theologians. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Zobrazeno 2560×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio