O kurzu vyučovaném na Fakultě sociálních studií v Brně...

Literatura k současné politické filozofii

3. 11. 2011 17:14
Rubrika: Nezařazené

Na Fakultě sociálních studií jsem vyučoval politickou filozofii v kurzech Tradice moderního politického myšlení a Základy politické modernity (plány některých přednášek najdete zde). K výuce vznikl rozsáhlý seznam základní literatury k hlavním představitelům politické filozofie 20. století, který zde dávám k dispozici (zatím jsou mnozí autoři ve výstavbě... Postupně budu doplňovat...). Literaturu k dějinám politické filozofie najdete zde. V příloze jsou shromážděny hlavní knihy intelektuálních následovníků Leo Strausse (tzv. straussiánů) a přehled literatury ke klíčovým konceptům politické filosofie (ve výstavbě).

 

Velké postavy politické filozofie 20. století

Hannah Arendt:

Arendtová, Hannah 1994. Krize kultury: (čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta.

Arendtová, Hannah 1995. Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta.

Arendtová, Hannah 1996. Původ totalitarismu. I-III. Praha: OIKOYMENH.   

Arendtová, Hannah 2001. Život ducha. I. díl. Myšlení. Praha: Aurora.

Arendtová, Hannah 2002. Mezi minulostí a budoucností: osm cvičení v politickém myšlení. Brno: CDK.

Arendtová, Hannah 2002. Přednášky o Kantově politické filosofii. Praha: OIKOYMENH.   

Arendtová, Hannah 2004. O násilí. Praha: OIKOYMENH.   

Arendtová, Hannah 2009. Vita activa. Praha: OIKOYMENH.  

Arendtová, Hannah 2012. O revoluci. Praha: OIKOYMENH.  

 

O Arendtové:

Baehr, Peter 2010. Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press.

Benhabib, Seyla (ed.) 2010. Politics in Dark Times: Encounters with Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press.   

Canovan, Margaret 1994.  Hannah Arendt: A Reinterpretation of her Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.     

Kristeva, Julia 2003. Hannah Arendt. New York: Columbia University Press. 

Maier-Katkin, Daniel 2010. Stranger from Abroad: Hannah Arendt, Martin Heidegger, Friendship and Forgiveness. New York: W. W. Norton & Company.    

Villa, Dana (ed.) 2001. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press.   

Young-Bruehl, Elisabeth 2004. Hannah Arendt: For Love of the World. New Haven: Yale University Press.

Young-Bruehl, Elisabeth 2006. Why Arendt Matters. New Haven: Yale University Press. 

 

Isaiah Berlin:

Berlin, Isaiah 1998. The Sense of Reality: Studies in Ideas and Their History. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

Berlin, Isaiah 2000. The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays. New York: Farrar, Straus and Giroux.  

Berlin, Isaiah 2000. Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder. Princeton: Princeton University Press. 

Berlin, Isaiah 2001. Against the Current: Essays in the History of Ideas. Princeton: Princeton University Press. 

Berlin, Isaiah 2001. The Roots of Romanticism. Princeton: Princeton University Press.   

Berlin, Isaiah 2002. Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.  

Berlin, Isaiah 2003. Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty. Princeton: Princeton University Press.     

Berlin, Isaiah 2008. Political Ideas in the Romantic Age: Their Rise and Influence on Modern Thought. Princeton: Princeton University Press.   

 

O Berlinovi:

Galston, William 2002. Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.  

Gray, John 1997. Isaiah Berlin. Princeton: Princeton University Press.   

Ignatieff, Michael 2000. Isaiah Berlin: a life. New York: Vintage.

Lilla, Mark 2001. The Legacy of Isaiah Berlin. New York: New York Review Books.

 

Ronald Dworkin:

Dworkin, Ronald 1977. The Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press.

Dworkin, Ronald 1985. A Matter of Principle. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Dworkin, Ronald 1986. Law's Empire. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Dworkin, Ronald 1994. Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. London: Vintage.

Dworkin, Ronald 1997. Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Dworkin, Ronald 2001. Když se berou práva vážně. Praha: OIKOYMENH.

Dworkin, Ronald 2002. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Dworkin, Ronald 2008. Justice in RobesCambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Dworkin, Ronald 2008. Is Democracy Possible Here?: Principles for a New Political Debate. Princeton: Princeton University Press.

Dworkin, Ronald 2011. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

 

O Dworkinovi:

Brown, Alexander 2009. Ronald Dworkin's Theory of Equality: Domestic and Global Perspectives. London: Palgrave Macmillan.

Hershovitz, Scott 2009. Exploring Law's Empire: The Jurisprudence of Ronald Dworkin. Oxford: Oxford University Press. 

Ripstein, Arthur 2007. Ronald Dworkin. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Alasdair MacIntyre (viz zde)

 

Michael Oakeshott:

Oakeshott, Michael 1991. On Human Conduct. Oxford: Oxford University Press.

Oakeshott, Michael 1996. Experience and its Modes. Cambridge: Cambridge University Press. 

Oakeshott, Michael 1996. The Politics of Faith and the Politics of Scepticism. New Haven: Yale University Press.

Oakeshott, Michael 1999. On History and Other Essays. Lexington: Liberty Fund.  

Oakeshott, Michael 2001. The Voice of Liberal Learning. Lexington: Liberty Fund. 

Oakeshott, Michael 2007. Lectures in the History of Political Thought. Exeter: Imprint Academic.  

Oakeshott, Michael 2010. Rationalism in Politics and other essays. Lexington: Liberty Fund.

Oakeshott, Michael 2011. Religion, Politics, and the Moral Life. New Haven: Yale University Press. 

 

O Oakeshottovi:

Botwinick, Aryeh 2010. Michael Oakeshott's Skepticism. Princeton: Princeton University Press.

Franco, Paul 2004. Michael Oakeshott: An Introduction. New Haven: Yale University Press.  

Nardin, Terry 2001. The Philosophy of Michael Oakeshott. Philadelphia: Pennsylvania State University Press.  

 

John Rawls:

Rawls, John 2000. Lectures on the History of Moral Philosophy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Rawls, John 2001. Collected Papers. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  

Rawls, John 2001. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Rawls, John 2001. The Law of Peoples: with "The Idea of Public Reason Revisited". Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Rawls, John 2005. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.  

Rawls, John 2005. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

Rawls, John 2008. Lectures on the History of Political Philosophy. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Rawls, John 2010. A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: With "On My Religion". Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

 

O Rawlsovi:

Audard, Catherine 2007. John Rawls. Montreal-Kingston: McGill-Queen's University Press.  

Freeman, Samuel 2007. Rawls. London: Routledge.

Kukathas, Chandran, Pettit, Philip 1991. Rawls: A Theory of Justice and Its Critics. Stanford: Stanford University Press.  

Pogge, Thomas and Kosch, Michelle 2007. John Rawls: His Life and Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press.

 

Carl Schmitt:

Schmitt, Carl 1998. Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge, Mass.: The MIT Press.  

Schmitt, Carl 2004. Legality and Legitimacy. Durham: Duke University Press.  

Schmitt, Carl 2006. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Chicago: University of Chicago Press. 

Schmitt, Carl 2006. The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum. New York: The Telos Press.   

Schmitt, Carl 2007. The Concept of the Political: Expanded Edition. Chicago: University of Chicago Press. 

Schmitt, Carl 2008. Constitutional Theory. Durham: Duke University Press.  

Schmitt, Carl 2008. Political Theology II: The Myth of the Closure of any Political Theology. Cambridge: Polity.  

Schmitt, Carl 2008. The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol. Chicago: University of Chicago Press.  

Schmitt, Carl 2011. Writings on War. Cambridge: Polity.  

Schmitt, Carl 2012. Dictatorship. Cambridge: Polity.

 

O Schmittovi:

Dyzenhaus, David (ed.) 1998. Law as Politics: Carl Schmitt’s Critique of Liberalism. Durham: Duke University Press.

Dyzenhaus, David 1999. Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar. Oxford: Clarendon Press.  

Kahn, Paul W. 2011. Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty. New York: Columbia University Press.  

Kennedy, Ellen 2004. Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar. Durham: Duke University Press.  

McCormick, John P. 1999. Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Meier, Heinrich 2006. Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue. Chicago: University of Chicago Press.

Meier, Heinrich 2011. The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.  

Mouffe, Chantal 1999. The Challenge of Carl Schmitt. London: Verso.

Thornhill, Chris 2000. Political Theory in Modern Germany: An Introduction. Cambridge: Polity.

 

Leo Strauss:

Strauss, Leo 1953. Natural Rights and History. Chicago: University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1985. Studies in Platonic Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Strauss, Leo, Cropsey, Joseph 1987. History of Political Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1988. Persecution and the Art of Writing. Chicago: University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1989. An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays. Detroit: Wayne State University Press.

Strauss, Leo 1995. Eseje o politické filosofii, Praha: OIKOYMENH.

Strauss, Leo 1995. Liberalism ancient and modern. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1995. Thoughts on Machiavelli. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1996. The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 1997. Spinoza's Critique of Religion. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 2000. On Tyranny. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, Leo 2007. Obec a člověk. Praha: OIKOYMENH.

Strauss, Leo 2011. Hobbes's Critique of Religion and Related Writings. Chicago: The University of Chicago Press.

Kompletní bibliografii lze nalézt na stránkách The Leo Strauss Center Univesity of Chicago.

 

O Straussovi:

Ballestrem, Karl, Ottmann, Hennig (eds.) 1993. Politická filosofie 20. století. Praha: OIKOYMENH.

Bouretz, Pierre 2009. „Leo Strauss a jeho odkaz“. In: Svědkové budoucího času III. Praha: OIKOYMENH, 7-181.

Drury, Shadia B. 1999. Leo Strauss and the American Right. London: Palgrave Macmillan.

Gottfried, Paul G. 2013. Leo Strauss and the Conservative Movement in America. Cambridge: Cambridge University Press.

Green, Kenneth Hart 2013. Leo Strauss and the Rediscovery of Maimonides. Chicago: The University Of Chicago Press.

Havers, Grant N. 2013. Leo Strauss and Anglo-American Democracy: A Conservative Critique. DeKalb: Northern Illinois University Press.

Howse, Robert 2014. Leo Strauss: Man of Peace. Cambridge: Cambridge University Press.

Jaffa, Harry 2012. Crisis of the Strauss Divided: Essays on Leo Strauss and Straussianism, East and West. Lanham: Rowman & Littlefield.

Janssens, David 2009. Between Athens and Jerusalem: Philosophy, Prophecy, and Politics in Leo Strauss's Early Thought. New York: State University of New York Press.

Lampert, Laurence 2013. The Enduring Importance of Leo Strauss. Chicago: The University Of Chicago Press.

Landy, Tucker 2014. After Leo Strauss: New Directions in Platonic Political PhilosophyNew York: State University of New York Press.

Major, Rafael (ed.) 2013. Leo Strauss's Defense of the Philosophic Life: Reading "What Is Political Philosophy? Chicago: The University of Chicago Press.

Marshall, Terence 2009. A la recherche de l'humanité. Paris: Puf.

Meier, Heinrich 2006. Leo Strauss and the Theologico-Political Problem. Cambridge: Cambridge University Press.

Norton, Anne 2005. Leo Strauss and the Politics of American Empire. New Haven: Yale University Press.

Pangle, Thomas L. 2006. Leo Strauss: An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pelluchon, Corine 2005. Leo Strauss une autre raison, d'autres lumières : Essai sur la crise de la rationalité contemporaine. Paris: Vrin.

Pelluchon, Corine 2014. Leo Strauss and the Crisis of Rationalism: Another Reason, Another Enlightenment. New York: State University of New York Press.

Smith, Steven B. 2007. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago: The University Of Chicago Press.

Smith, Steven B. (ed.) 2009. The Cambridge Companion to Leo Strauss. Cambridge: Cambridge University Press.

Sorensen, Kim A. 2006. Discourses on Strauss: Revelation and Reason in Leo Strauss and His Critical Study of Machiavelli. South Bend: University of Notre Dame Press.

Tanguay, Daniel 2007. Leo Strauss: An Intellectual Biography. New Haven: Yale University Press.

Udoff, Alan 1991. Leo Strauss’s thought: toward a critical engagement. Boulder: Lynne Rinner Publications.

Yaffe, Martin D., Ruderman, Richard S. (eds.) 2014. Reorientation: Leo Strauss in the 1930s. London: Palgrave Macmillan.

Zuckert, Catherine, Zuckert Michael P. 2008. The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

Zuckert, Catherine, Zuckert Michael P. 2014. Leo Strauss and the Problem of Political Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press.

  

Charles Taylor (viz zde)

 

Příloha 1: Knihy straussiánů

Benardete, Seth:

Benardete, Seth 1992. Socrates' Second Sailing: On Plato's Republic. Chicago: The University of Chicago Press.

Benardete, Seth 2001. Plato's "Laws": The Discovery of Being. Chicago: The University of Chicago Press.

Benardete, Seth 2005. Achilles and Hector: Homeric Hero. South Bend: St. Augustines Press.

Benardete, Seth 2008. The Bow and the Lyre: A Platonic Reading of the Odyssey. Lanham: Rowman & Littlefield.

Benardete, Seth 2009. Herodotean Inquiries. South Bend: St. Augustines Press.

Benardete, Seth 2012. The Archaeology of the Soul: Platonic Readings in Ancient Poetry and Philosophy. South Bend: St. Augustines Press.

Benardete, Seth 2014. Sacred Transgressions: A Reading of Sophocles' Antigone. South Bend: St. Augustines Press.

 

Allan Bloom:

Bloom, Allan, Jaffa, Harry 1981. Shakespeare’s politics. Chicago: The University of Chicago Press.

Bloom, Allan 1988. The Closing of the American Mind. New York: Simon and Schuster.

Bloom, Allan 1991. Giants and Dwarfs : Essays 1960-1990. New York: Touchstone.

Bloom, Allan 1991. The Republic of Plato. New York: Basic Books.

Bloom, Allan 1994. Love and Friendship. New York: Simon and Schuster.

Bloom, Allan 1996. Shakespeare's Politics. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Bruell, Christopher:

Bruell, Christopher 2014. Aristotle as Teacher: His Introduction to a Philosophic Science. South Bend: St. Augustines Press.

 

Ernest Fortin:

Fortin, Ernest 1996. Classical Christianity and the Political Order. Lanham: Rowman & Littlefield.

Fortin, Ernest 1996. The Birth of Philosophic Christianity. Lanham: Rowman & Littlefield.

Fortin, Ernest 1997. Human Rights, Virtue and the Common Good. Lanham: Rowman & Littlefield.

Fortin, Ernest 2002. Dissent and Philosophy in the Middle Ages: Dante and His Precursors. Lanham: Lexington Books.

Fortin, Ernest 2007. Ever Ancient, Ever New: Ruminations on the City, the Soul, and the Church. Lanham: Rowman & Littlefield.

Fortin, Ernest 2011. Christianity and Philosophical Culture in the Fifth Century: The controversy about the Human Soul in the West. South Bend: St. Augustine´s Press.

 

Galston, William:

Galston, William 1980. Justice and the Human Good. Chicago: The University of Chicago Press.

Galston, William 1991. Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State. Cambridge: Cambridge University Press.

Galston, William 2002. Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Galston, William 2004. The Practice of Liberal Pluralism. Cambridge: Cambridge University Press.

Galston, William 2005. Public Matters: Politics, Policy, and Religion in the 21st Century. Lanham: Rowman & Littlefield.

 

Lord, Carnes:

Lord, Carnes 2004. The Modern Prince: What Leaders Need to Know Now. New Haven: Yale University Press.

 

Pierre Manent:

Manent, Pierre 1994. An intellectual history of liberalism. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 1996. Tocqueville and the Nature of Democracy. Lanham: Rowman & Littlefield.

Manent, Pierre 1998. The City of Man. Princeton: Princeton University Press.

Manent, Pierre 2006. A World beyond Politics?: A Defense of the Nation-State. Princeton: Princeton University Press

Manent, Pierre 2007. Democracy Without Nations: The Fate of Self-Government in Europe. Wilmington: ISI.

Manent, Pierre 2007. Proč existují národy. Brno: CDK.

Manent, Pierre 2009. Liberalismus v politických dějinách Evropy. Kontexty, 3, 56-61.

 

Harvey Mansfield:

Mansfield, Harvey Jr. 1979. The Spirit of Liberalism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Mansfield, Harvey Jr. 1989. Taming the Prince. New York: Free Press.  

Mansfield, Harvey Jr. 1993. America's Constitutional Soul. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Mansfield, Harvey Jr. 1998. Machiavelli's Virtue. Chicago: The University of Chicago Press.

Mansfield, Harvey Jr. 2001. A Student's Guide to Political Philosophy. Wilmington: ISI Books.

Mansfield, Harvey Jr. 2001. Machiavelli's New Modes and Orders: A Study of the Discourses on Livy. Chicago: The University of Chicago Press.

Mansfield, Harvey Jr. 2006. Manliness. New Haven: Yale University Press.

Mansfield, Harvey Jr. 2010. Tocqueville: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

 

Melzer, Arthur M.

Melzer, Arthur M. 2014. Philosophy Between the Lines: The Lost History of Esoteric Writing. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Thomas Pangle:

Pangle, Thomas 1989. Montesquieu's Philosophy of Liberalism: A Commentary on The Spirit of the Laws. Chicago: The University of Chicago Press.

Pangle, Thomas 1990. The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke. Chicago: The University of Chicago Press.

Pangle, Thomas 1993. The Ennobling of Democracy: The Challenge of the Postmodern Age. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pangle, Lorraine Smith, Pangle, Thomas L. 1995. The Learning of Liberty: The Educational Ideas of the American Founders. Lawrence: The University Press of Kansas. 

Pangle, Thomas L., Ahrensdorf, Peter J. 2002. Justice Among Nations: On the Moral Basis of Power and Peace. Lawrence: The University Press of Kansas.   

Pangle, Thomas L. 2006. Leo Strauss: An Introduction to His Thought and Intellectual Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pangle, Thomas 2007. Political Philosophy and the God of Abraham. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Pangle, Thomas 2010. The Theological Basis of Liberal Modernity in Montesquieu's "Spirit of the Laws". Chicago: The University of Chicago Press.

Pangle, Thomas L. 2013. Aristotle's Teaching in the "Politics". Chicago: The University of Chicago Press.

 

Stanley Rosen:

Rosen, Stanley 1999. Nihilism. South Bend: St. Augustines Press.

Rosen, Stanley 2002. Ancients and the Moderns: Rethinking Modernity. South Bend: St. Augustines Press.

Rosen, Stanley 2003. Hermeneutics as Politics. New Haven: Yale University Press.

Rosen, Stanley 2005. Plato's Republic: A Study. New Haven: Yale University Press.

 

Smith, Steven B.:

Smith, Steven B. 1991. Hegel's Critique of Liberalism: Rights in Context. Chicago: The University of Chicago Press.

Smith, Steven B. 1998. Spinoza, Liberalism, and the Question of Jewish Identity. New Haven: Yale University Press.

Smith, Steven B. 2003. Spinoza's Book of Life: Freedom and Redemption in the Ethics. New Haven: Yale University Press.

Smith, Steven B. 2007. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago: The University Of Chicago Press.

Smith, Steven B. 2009. The Cambridge Companion to Leo Strauss. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Michael P. Zuckert:

Zuckert, Michael P. 1996. The Natural Rights Republic: Studies in the Foundation of the American Political Tradition. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.

Zuckert, Michael P. 1998. Natural Rights and the New Republicanism. Princeton: Princeton University Press.

Zuckert, Michael P. 2002. Launching Liberalism: On Lockean Political Philosophy. Lawrence: The University Press of Kansas.  

Engeman, Thomas S., Zuckert, Michael P. (eds.) 2004. Protestantism And The American Founding. Notre Dame: The University of Notre Dame Press.  

Zuckert, Catherine, Zuckert Michael P. 2008. The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and American Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Příloha 2: Koncepty politické filosofie

Demokracie:

Barber, Benjamin 2004. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley: University of California Press.

Christiano, Thomas 2010. The Constitution of Equality: Democratic Authority and Its Limits. Oxford: Oxford University Press.

Dahl, Robert A. 1991. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.  

Dahl, Robert A. 2006. A Preface to Democratic Theory. Chicago: The University of Chicago Press.  

Deneen, Patrick 2005. Democratic Faith. Princeton: Princeton University Press.

Dunn, John (ed.) 1992. Democracy. The Unfinished Journey. 508 BC to AD 1993. Oxford: Oxford University Press.

Dunn, John 2006. Democracy: A History. New York: Atlantic Monthly.  

Dryzek, John S. 2002. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.

Estlund, David 2009. Democratic Authority: A Philosophical Framework. Princeton: Princeton University Press.

Friedrich, Carl J. 1968. Constitutional Government and Democracy. Waltham, Mass.: Blaisdell Publishing Company.  

Mackie, Gerry 2004. Democracy Defended. Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam 2010. Democracy and the Limits of Self-Government. Cambridge: Cambridge University Press.    

Sartori, Giovanni 1987. The Theory of Democracy Revisited: Part One: The Contemporary Debate. New Jersey: Chatham House. 

Sartori, Giovanni 1987. Theory of Democracy Revisited: Part Two: The Classical Issues. New Jersey: Chatham House.

Shapiro, Ian 2005. The State of Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press.

Shapiro, Ian 2010. The Real World of Democratic Theory. Princeton: Princeton University Press.   

Wolin, Sheldon 2010. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University Press.

 

Legitimita:

Barker, Rodney 1990. Political Legitimacy and the State. Oxford: Oxford University Press.

Barker, Rodney 2001. Legitimating Identities: The Self-Presentations of Rulers and Subjects. Cambridge: Cambridge University Press.

Coicaud, Jean-Marc 2008. Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosanvallon, Pierre 2008. La légitimité démocratique. Paris: Seuil.

 

Moc:

Arendt, Hannah 1970. On Violence. New York:  Harcourt Brace Javanovich.

Boulding, Kenneth E. 1989. Three Faces of Power. London: Sage.

Dahl, Robert A. 2005. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press.

Foucault, Michel 1995. Discipline & Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.

Foucault, Michel 2001. Power (The Essential Works of Foucault, 1954-1984, Vol. 3). New York: New Press.

Gramsci, Antonio 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Lukes, Steven 1974. Power. A Radical View. London: Macmillan.

Lukes, Steven (ed.) 1986. Power. New York: NYU Press.

Mills, C. Wright 2000. The Power Elite. Oxford: Oxford University Press.

Morriss, Peter 2001. Power: A Philosophical Analysis. Manchester: Manchester University Press.

Wolin, Sheldon S. 2010. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University Press.

 

Reprezentace:

Ankersmit, Frank R. 1997. Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value. Stanford: Stanford University Press. 

Ankersmit, Frank R. 2002. Political Representation. Stanford: Stanford University Press.

Brunet, Pierre 2004. Vouloir pour la nation: Le concept de représentation dans la théorie de l'Etat. Paris: LGDJ.

Manin, Bernard 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press.

Mineur, Didier 2010. Archéologie de la représentation politique. Paris: Les Presses de Sciences Po.  

Phillips, Anne 1998. The Politics of Presence. Oxford: Oxford University Press.

Pitkin, Hanna F. 1972. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

Runciman, David, Vieira, Monica Brito 2008. Representation (Key Concepts). Oxford: Polity.

Shapiro, Ian, Stokes, Susan, Wood, E.J., Kirshner, A.S. (eds.) 2010. Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press.

Urbinati, Nadia 2008. Representative Democracy: Principles and Genealogy. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Spravedlnost a rovnost:

Bakešová, Alena, Velek, Josef (eds.) 1997. Spor o spravedlnost. Praha: FILOSOFIA.

Dupuy, Jean-Pierre 1997. Liberalisme et justice social. Paris: Hachette.

Dworkin, Ronald 2011. Justice for Hedgehogs. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.   

Rawls, John 1999. A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press.  

Rawls, John 2001. Justice as Fairness: A Restatement. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Sandel, Michael J. 1998. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.

Sandel, Michael J. 2010. Justice: What's the Right Thing to Do? New York: Farrar, Straus and Giroux.  

Sen, Amartya 2011. The Idea of Justice. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Shklar, Judith 1992. The Faces of Injustice. New Haven: Yale University Press.  

Walzer, Michael 1984. Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality. New York: Basic Books.

Wolterstorff, Nicholas 2010. Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton University Press.    

Young, Iris Marion 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.  

Young, Iris Marion 2011. Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press.

 

Svoboda:  

Berlin, Isaiah 2002. Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.  

Carter, Ian, Kramer, Matthew H., Steiner, Hillel (eds.) 2007. Freedom: A Philosophical Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell.

Dworkin, Gerald 1988. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.

Feinberg, Joel 1994. Freedom and Fulfillment. Princeton: Princeton University Press.

Flikschuh, Katrin 2007. Freedom. Contemporary Liberal Perspectives. Cambridge: Polity.

Hayek, Friedrich A. 1978. The Constitution of Liberty. Chicago: The University of Chicago Press. 

Kramer, Matthew H. 2008. The Quality of Freedom. Oxford: Oxford University Press.

Pettit, Philip 2001. A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency. Oxford: Oxford University Press.

Raz, Joseph 1988. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press.   

Spector, Horacio 2007. Autonomy and Rights. Oxford: Clarendon Press.

 

Učebnice:

Barry, Norman 2000. An Introduction to Modern Political Theory. London: Macmillan.

Connolly, William 1993. The Terms of Political Discourse. Oxford: Wiley-Blackwell.

Dallmayr, Fred 2010. Comparative Political Theory: An Introduction. London: Macmillan. 

Dryzek, John S., Honig, Bonnie and Phillips, Anne (eds.) 2008. The Oxford Handbook of Political Theory. Oxford: Oxford University Press.

Estlund, David (ed.) 2012. The Oxford Handbook of Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Farrelly, Colin 2004. Introduction to Contemporary Political Theory. London: Sage.

Gaus, Gerald F. 2000. Political Concepts And Political Theories. New York: Westview Press.

Gaus, Gerald F., Kukathas, Chandran (eds.) 2004. Handbook of Political Theory. London: Sage.

Goodin, Robert E. (eds.) 2012. A Companion to Contemporary Political Philosophy. London: Wiley-Blackwell.

Heywood, Andrew 2004. Political Theory: An Introduction. London: Macmillan.

Hoffman, John and Graham, Paul 2009. An Introduction to Political Theory. New York: Pearson.

Leopold, David and Stears, Marc 2008. Political Theory: Methods and Approaches. Oxford: Oxford University Press.

McKinnon, Catriona 2012. Issues in Political Theory. Oxford: Oxford University Press.

Smith, Steven B. 2012. Political Philosophy. New Haven: Yale University Press.

Swift, Adam 2005. Politická filozofie. Praha: Portál.

Wolff, Jonathan 2006. An Introduction to Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.  

 

Příloha 3: Ideologie

O ideologiích obecně:

Freeden, Michael 1998. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Oxford University Press.

Freeden, Michael 2003. Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Freeden, Michael, Tower Sargent, Lyman and Stears, Marc 2013. The Oxford Handbook of Political Ideologies. Oxford: Oxford University Press.

Müller, Jan-Werner 2013. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe. New Haven: Yale University Press.

 

Liberalismus:

Bellamy, Richard 1992. Liberalism and Modern Society: A Historical Argument. Philadelphia: Pennsylvania State University Press.

Lowi, Theodore J. 1979. The End of Liberalism: The Second Republic of the United States. New York: W. W. Norton & Company.

Wolfe, Alan 2009. The Future of Liberalism. New York: Knopf.  

 

Perfekcionismus:

Arkes, Hadley 1986. First Things. Princeton: Princeton University Press.   

Finnis, John 2011. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Oxford University Press.

George, Robert P. 1995. Making Men Moral: Civil Liberties and Public Morality. Oxford: Oxford University Press.

George, Robert P. 2001. In Defense of Natural Law. Oxford: Oxford University Press.

George, Robert P. 2001. The Clash of Orthodoxes. Law, Religion, and Morality in Crisis. Wilmington: ISI Books.

Nagel, Thomas 2001. The Last Word. Oxford: Oxford University Press.

Raz, Joseph 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Clarendon Press.

Scanlon, Thomas M. 2000. What We Owe to Each Other. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press. 

Sher, George 1997. Beyond Neutrality: Perfectionism and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Republikanismus:

Bellamy, Richard 2007. Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Bobbio, Norberto, Viroli, Maurizio 2003. The Idea of the Republic. Cambridge: Polity.

Dagger, Richard 1997. Civic Virtues: Rights, Citizenship, and Republican Liberalism. Oxford: Oxford University Press.   

Dryzek, John S. 2002. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.

Honohan, Iseult 2002. Civic Republicanism. London: Routledge. 

Maynor, John 2003. Republicanism in the Modern World. Cambridge: Polity.  

Pettit, Philip 2000. Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press. 

Sellers, M. N. S. 2003. Republican Legal Theory: The History, Constitution and Purposes of Law in a Free State. London: Palgrave Macmillan.

Viroli, Maurizio 2002. Republicanism. New York: Hill and Wang.

 

Příloha 4: Práce českých politických filozofů

Barša, Pavel 2001. Imanence a sociální pouto. Brno: CDK.

Barša, Pavel 2001. Západ a islamismus: střet civilizací, nebo dialog kultur? Brno: CDK.

Barša, Pavel 2002. Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: SLON.

Barša, Pavel 2003. Hodina impéria: zdroje současné politiky USA. Brno: MU.

Barša, Pavel 2003. Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK.

Barša, Pavel 2005. Michel Foucault: politika a estetika. Praha: Dokořán.

Barša, Pavel 2007. Síla a rozum: spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.

Barša, Pavel 2011. Orientálcova vzpoura: (a další texty texty z let 2003-2011). Praha: Dokořán.

Barša, Pavel 2011. Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo.

Barša, Pavel a kol. 2009. Dialog teorií: filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: SLON.

Barša, Pavel, Baršová, Andrea 2005. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: MU.

Barša, Pavel, Císař, Ondřej 2004. Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK.

Barša, Pavel, Císař, Ondřej 2008. Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál.

Barša, Pavel, Strmiska, Maxmilián 1999. Národní stát a etnický konflikt: politologická perspektiva. Brno: CDK.

Belling, Vojtěch 2009. Legitimita moci v postmoderní době: proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno: MU.

Dufek, Pavel 2010. Úrovně spravedlnosti. Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: MU.

Hála, Vlastimil 2010. Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích. Praha: Filosofia.

Havlíček, Aleš (ed.) 1999. Platónova Ústava a Zákony: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5.dubna 1997. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš (ed.) 2000. Platónův dialog Menón: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 23.-24. října 1998. Praha: OIKOYMENH.  

Havlíček, Aleš (ed.) 2003. Platónův dialog Lysis: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 20.-21. října 2000. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš (ed.) 2006. Platónův dialog Hippias Menší: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 25.-26. října 2002. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš (ed.) 2007. Platónův dialog Charmidés: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 11.-12. listopadu 2004. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Jinek, Jakub (ed.) 2009. Platónův dialog Alkibiadés. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Karfík, Filip (ed.) 2001. Plato's Phaedo. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Karfík, Filip (ed.) 2003. Plato's Protagoras. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Karfík, Filip (ed.) 2005. Plato's Parmenides. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Karfík, Filip (ed.) 2012. Plato’s Sophist. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Karfík, Filip, Špinka, Štěpán (ed.) 2012. Plato's Theaetetus. Praha: OIKOYMENH.

Havlíček, Aleš, Špinka, Štěpán (ed.) 2007. Platónův dialog Euthydémos: sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 10.-11. listopadu 2006. Praha: OIKOYMENH.

Herold, Vilém, Müller, Ivan, Havlíček, Aleš 2012. Dějiny politického myšlení II/1. Praha: OIKOYMEHNH.

Herold, Vilém, Müller, Ivan, Havlíček, Aleš 2012. Dějiny politického myšlení II/2. Praha: OIKOYMEHNH.

Hrubec, Marek (ed.) 2004. Globální spravedlnost a demokracie. Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek (ed.) 2004. Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek (ed.) 2005. Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie? Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek (ed.) 2005. Spravedlnost a demokracie v evropské integraci. Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek (ed.) 2008. Interkulturní dialog o lidských právech Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek (ed.) 2008. Sociální kritika v éře globalizace Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia.

Hrubec, Marek 2011. Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia.

Chotaš, Jiří (ed.) 2005. Kantův kategorický imperativ. Praha: OIKOYMENH.  

Jirsa, Jakub (ed.) 2011. Rozum, ctnosti a duše. Praha: OIKOYMENH.   

Přibáň, Jiří 1996. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. Praha: SLON.

Přibáň, Jiří 1997. Hranice práva a tolerance: úvahy o liberálnosti o právním státě v postmoderní situaci. Praha: SLON.

Přibáň, Jiří 1997. Suverenita, právo a legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva. Praha: Karolinum.

Přibáň, Jiří 2001. Disidenti práva: o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské smlouvy. Praha: SLON.

Přibáň, Jiří 2001. Právo a politika konverzace: texty o postmoderních nejistotách, spravedlnosti v právu a politické paměti. Praha: G plus G.

Přibáň, Jiří 2004. Jací můžeme být? Podoby demokracie a identity v multikulturní situaci. Praha: SLON.

Přibáň, Jiří 2007. Právní symbolismus: o právu, času a evropské identitě. Praha: Filosofia.

Přibáň, Jiří, Holländer, Pavel a kol. 2011. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: SLON.

Rezek, Pe

Zobrazeno 2571×

Komentáře

Zákon

Leo Strauss jako učitel - debata moderovaná Nathanem Tarcovem: http://www.youtube.com/watch?v=g_1ToTRw3jQ

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio